Lissabonstrategin i halvtid PDF

Skopia.it Lissabonstrategin i halvtid Image
BESKRIVNING
Vid Europeiska rådets möte i Lissabon våren 2000 enades EU:s stats- och regeringschefer om målsättningen att på ett decennium omvandla unionen till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi. Den så kallade Lissabonstrategin innebär att ekonomisk tillväxt bäst skapas i samklang med en integrerande social sammanhållning och en hållbar miljöpolitik. För att uppnå det ambitiösa tillväxtmålet infördes också en ny öppen samordningsmetod som komplement till den befintliga gemenskapsmetoden. Frivillig samordning mellan medlemsstaterna används inom de områden där överstatlig lagstiftning inte anses gå att tillämpa.I denna bok görs en halvtidsbedömning av Lissabonstrategin. Vilka är förutsättningarna för att EU skall nå det uppställda målet inom utsatt tid? Är det överhuvudtaget möjligt att förverkliga hög ekonomisk tillväxt i kombination med social sammanhållning och hållbar utveckling, eller står sociala hänsyn och miljömässig hållbarhet i konflikt med ekonomisk tillväxt? Är den valda metoden med frivillig samordning den bästa för att göra EU till världens ledande ekonomi, eller krävs utökad överstatlig lagstiftningskompetens också inom sysselsättnings-, utbildnings-, och socialpolitikens områden? Kan nationella särlösningar som står i strid med den inre marknadens regler om fri rörlighet i längden accepteras?

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,84 MB

FILNAMN: Lissabonstrategin i halvtid.pdf

ISBN: 9789189449725

UTGIVNINGSDATUM: 2005-01-01

Lissabonstrategin i halvtid-boken skrevs 2005-01-01 av författaren Sverker Gustavsson,Lars Oxelheim,Nils Wahl. Du kan läsa Lissabonstrategin i halvtid-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Sverker Gustavsson,Lars Oxelheim,Nils Wahl.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Lissabonstrategin i halvtid av - Plusbok.se

See for example contributions to Europaperspektiv 2005 Lissabonstrategin i halvtid. 21 Radaelli, Claudio & Borras, Susana (2011), Recalibrating the Open Method of Co-ordination, Sieps

Lissabonstrategin i halvtid - Sverker Gustavsson, Lars ...

See for example contributions to Europaperspektiv 2005 Lissabonstrategin i halvtid. 21 Radaelli, Claudio & Borras, Susana (2011), Recalibrating the Open Method of Co-ordination, Sieps

Svalkande eld : betraktelser och meditationer
Vildmarkens barn
Evighetens rand
Tartuffe
Samekulturen i Idre
Lincoln i bardo
Kroppens idéhistoria : disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-19
HJÄLP! Mitt barn har kolik!
Det kortaste strået
Drama - Del II
Den kaukasiska fallenheten : 28 samtidspoeter från Georgien
Mörk gryning över Ljugarn
Auktoritet i förvandling
Glasvingar
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan. Ds 2017:5
Etableringskursens kokbok