Non-profit och välfärden PDF

Skopia.it Non-profit och välfärden Image
BESKRIVNING
De senaste åren har en strid rasat i Sverige om välfärdens framtida organisering. Valfrihetsrevolutionen byggde på missnöje med offentliga monopol som kännetecknades av fyrkantiga ""one-size-fits-all""-lösningar, planekonomiskt tänkande och byråkratisk stelbenthet. Förhoppningen var att ökad valfrihet och fler producenter skulle leda till såväl bättre kvalitet som en större mångfald av aktörer. Debatten om de vinstdrivande företagen är rotad dels i ideologiska ståndpunkter - för eller emot vinst i välfärden - dels i vad olika mätningar säger om vad det svenska folket föredrar. Det finns en opinion mot vinstdrivande företag men många vill också behålla valfriheten. Varför är den svenska non-profit-sektorn historiskt och i ett jämförande perspektiv så liten och svag, speciellt vad gäller välfärdsservice? Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål bjöd in forskare från USA, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland i syfte att besvara denna fråga utifrån ett jämförande internationellt perspektiv för att få en helhetsbild av filantropin och non-profit-sektorn utanför det trånga nationella perspektivet.Medverkande: Medverkande: Widar Andersson, Henrik Berggren, Clarence Crafoord, Paul Dekker, Thomas Gür, Hanna Hallin, Tove Lifvendahl, Maribel Morey, Duncan O'Leary, James Rees, Patricia Rosenfield, Theo Schuyt, Amelie Silfverstolpe, Rupert Graf Strachwitz, Christoph Strünck, Lars Trägårdh, Filip Wijkström, Olivier Zunz.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,53 MB

FILNAMN: Non-profit och välfärden.pdf

ISBN: 9789189672543

UTGIVNINGSDATUM: 2013-09-13

Vill du läsa Non-profit och välfärden pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Kurt Almqvist,Viveca Axson Johnson,Lars Trägårdh. Att läsa Non-profit och välfärden online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Non profit en demokratifråga - Arbetet

Ibland används begreppet non profit, ibland talar man om idéburna organisationer. Men principen är densamma: Vi i Famna Väst (Bräcke diakoni, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs Räddningsmission och Göteborgs kyrkliga stadsmission) är privata utförare inom vård och omsorg - som återinvesterar överskottet i verksamheten.

Non-profit och välfärden av Lars Trägårdh ...

Välfärden ska vara skattefinansierad, generell och fördelas efter behov. Statsbidragen till kommuner och landsting behöver öka och därefter indexeras. En non profit-princip ska gälla inom vård och omsorg. Privata sjukvårdsförsäkringar som ger möjlighet att köpa sig före i sjukvården ska inte vara tillåtna.

Vita nätter
Smarta barn
Språklig sårbarhet i förskola och skola : barnet, språket och pedagogiken
Läsa läshäften 1-5
Med dig vågar jag allt
Kreativ metod : skapa och lösa mysterier
Emmanuel Macron
Chefen som personlig tränare
Bemötandespelet 2 Internt bemötande mellan arbetskamrater.
Soldatsviten : samlingsvolym