Icke som en annan människa : psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft PDF

Skopia.it Icke som en annan människa : psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft Image
BESKRIVNING
Under 1800-talets andra hälft skedde omvälvande förändringar inom svensk psykiatri och sinnessjukvård. Psykiatrin etablerades som medicinsk disciplin samtidigt som den institutionella vården hastigt expanderade och allt fler människor togs in på statliga hospital. Denna process var resultatet av ett möte mellan lokalsamhället och psykiatrin. Icke som en annan människa skildrar hur föreställningar om psykisk sjukdom växte fram i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under andra hälften av 1800-talet. Undersökningen bygger på ett rikt källmaterial och lyfter fram hur psykisk sjukdom definierades och avgränsades i den vetenskapliga psykiatrin, i den kliniska praktiken och i lokalsamhället. I kontakten mellan den sjukas omgivning och hospitalsläkaren skedde ett utbyte av perspektiv och värderingar som i sin tur genererade nya förståelser, nya attityder. Sjukdomsbilder formades i interaktionen mellan läkare och lekmän, i skärningspunkten mellan vetenskap och samhälle. Hur psykisk sjukdom avgränsas, tolkas och behandlas skiljer sig åt mellan olika tidsperioder, mellan olika kulturer. Ideal, förväntningar och normer spelar stor roll för vår uppfattning av sjukdom och hälsa. Det historiska perspektivet synliggör hur gränserna förflyttas, hur sjukdomsdefinitioner förhandlas fram och förkastas i kontinuerlig interaktion mellan människor lekmän såväl som läkare. Cecilia Riving (f. 1977) är verksam som historiker vid Lunds universitet. Icke som en annan människa är hennes doktorsavhandling.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,48 MB

FILNAMN: Icke som en annan människa : psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft.pdf

ISBN: 9789178447602

UTGIVNINGSDATUM: 2008-10-09

Icke som en annan människa : psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft-boken skrevs 2008-10-09 av författaren Cecilia Riving. Du kan läsa Icke som en annan människa : psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Cecilia Riving.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Historisk Tidskrift - 2009-4 Jönsson

Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft. Magnus Olofsson . 5 december 2008 ... Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet. Martin Kjellgren. 7 oktober 2011 Taming the Prophets.

Föreläsning: Icke som en annan människa - Grevskapet ...

Psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talet. Av Lars-Eric Jönsson, Fakultetsopponent. Fulltext (pdf) This article reviews the following work(s): Cecilia Riving, Icke som en annan människa: psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft (Hedemora: Gidlund 2008). 318 s.

Madonna
En handfull vingar
Person okänd
E-tjänster
Vänta barn på nytt : en bok om graviditet och förlossning för omföderskor
Nattrond
Hockeystjärnor 2020
Arc-en-ciel 7 : elevpaket
Respekt och äkta kärlek
Otillåtna bosättningar. Ds 2016:17 :
Silversnöret
En 40-talists memoarer
Dröm blir verklighet/Öppna ditt hjärta
Lugna favoriter
Vem älskade Tele-X? : konflikter om satelliter i Norden 1974-1989