Värdegrund och svensk etnicitet PDF

Skopia.it Värdegrund och svensk etnicitet Image
BESKRIVNING
Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men bidragen i boken sträcker sig också långt bortom den formulerade värdegrundstexten, ut mot världen och tillbaka i historien. Gemensamt för dem är granskningen av skolans värdegrund med utgångspunkt i huruvida den ger uttryck för svensk etnicitet eller om den formulerar en etik av universell karaktär.I boken behandlas den svenska skolans moralfostran i ett historisk perspektiv. Den innehåller också en översikt över olika livsideal så som dessa återspeglas i världens religioner, samt en redogörelse över värdegrundens ursprung. Vidare diskuteras huruvida den svenska värdegrunden kan exporteras, samt hur pass nationellt och kontextuellt förankrad den är. Andra frågor som behandlas är om värdegrundstexten ger uttryck för svensk etnocentrism, värdegrund utifrån ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv samt hur ungdomars upplevelser möter läroplanens visioner om värdegrunden.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,68 MB

FILNAMN: Värdegrund och svensk etnicitet.pdf

ISBN: 9789144019307

UTGIVNINGSDATUM: 2001-03-01

Värdegrund och svensk etnicitet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ing-Marie Parszyk,Agneta Linné,Pirjo Lahdenperä,Christer Hedin,Carolina Tesch. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Värdegrund och svensk etnicitet online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Pedagoger, värdegrund & etnicitet

etik, utbildning och kvalitet. Värdegrund för omvårdnad tar sitt avstamp i den personnära omvårdnadsetiken. Värdegrunden kan ge dig stöd för ett tillitsfullt och värdigt möte. Stockholm april 2016 Ami Hommel Ordförande Svensk sjuksköterskeförening

PDF Etnicitet som fördel eller nackdel - DiVA portal

Värdegrund och svensk etnicitet Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men bidragen i boken sträcker sig också långt bortom den formulerade värdegrundstexten, ut mot världen och tillbaka i historien.

Tankar om glädje och vardagslycka
Nu och för alltid, Lara Jean
Flickan i spegeln
Sprucket läder och svikna löften
Akrofobi ? bemästra din höjdrädsla och höjdskräck
Ett litet snedsprång
Ingen längtar som vi
Den avkopplande målarboken
Utvändig renovering
Bävern Berit : övningar i läsförståelse. Facit
Hedra mysteriet : mindfulness på värmländska
Läsförståelse Vällinga Facit