Statistik med Excel 2007 och närmast tidigare versioner : en grundbok PDF

Skopia.it Statistik med Excel 2007 och närmast tidigare versioner : en grundbok Image
BESKRIVNING
Boken utgår från Excel 2007 men kan användas också för de närmast tidigare versionerna. Själv har jag med framgång använt den på en så tidig version som Excel 2000.Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprogrammen som till exempel Minitab och SPSS. Ändå har Excel fördelar, i varje fall för den som nöjer sig med grundläggande statistiska metoder. Programmet är jämförelsevis billigt och det finns - om inte "överallt" - så i väldigt många datorer. Boken är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmets statistikfunktioner. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand. Innehåll: En del allmänt -'Envägsfrekvenstabell utan och med klassindelning - Tvåvägstabell -Trevägstabell - Stapeldiagram - Histogram - Cirkeldiagram - Linjediagram - Punktdiagram - Central- och spridningsmått - Percentiler - Matematiska funktioner - Sortering - Variabeltransformation - Kodning - Slumptal - Slumpmässigt urval - fi-koefficienten - Pearsons korrelationskoefficient - Spearmans rangkorrelationskoefficient - z-poäng - Anpassad normalfördelning - Binomialfördelningen - Konfidensinterval: ett medelvärde - Hypotesprövning: ett medelvärde; två medelvärden; parvisa observationer; en proportion; två proportioner; Pearsons koefficient; chi-två en och två variabler - Enkel och multipel linjär regression - Envägs och tvåvägs oberoende variansanalys.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,27 MB

FILNAMN: Statistik med Excel 2007 och närmast tidigare versioner : en grundbok.pdf

ISBN: 9789197764209

UTGIVNINGSDATUM: 2008-09-12

Vill du läsa Statistik med Excel 2007 och närmast tidigare versioner : en grundbok pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Olle Vejde. Att läsa Statistik med Excel 2007 och närmast tidigare versioner : en grundbok online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Använda Excel med tidigare versioner av Excel - Excel

Mat och händelser från hotell överum; Hinderbanan : en skrift om ledarskap, kommunikation och motivation; Så jobbar Sverige : kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige; Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 25-38 (del 3) 1848 : Nationalismen föds i ett brinnande Europa; Statistik med Excel 2007 och närmast tidigare versioner : en ...

Statistisk teori, System - Sök | Stockholms Stadsbibliotek

Från och med Excel 2007 är objekt inbäddade med en nyare metod. Dessa objekt är skrivskyddade om filen som innehåller dem öppnas i Excel 97-2003. Vad kan jag göra? Ta bort objektet eller informera personer som du delar filen med genom att använda Excel 2007 eller nyare versioner om de vill kunna redigera det inbäddade objektet.

Barnets rättigheter - Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning
Ärkeänglarnas orakelkort
Ekonomisk analys och styrning
Transkulturell psykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Nyponbuskar nyponbuskar hela vägen nyponbuskar
Suckar ur djupen
Min spegelbild
Ett förslag
Stella & Sebastian
Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning - övningsbok
Den hemlighetsfulle patienten (En Sherlock Holmes-novell)
Adel, präster, smugglare, bönder
Java 2002
Kvarlämnat på perrongen : berättelsen om en klassresa
Multimedia