Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar PDF

Skopia.it Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar Image
BESKRIVNING
Boken tar upp frågan om människosyn och gudsuppfattningar inom religionens område ur ett generellt perspektiv, men tar även upp dessa frågor relaterat till sekulära livsåskådningar, ateism, religiös tro och vetenskap. Varje kapitel avslutas med några reflekterande frågor. Läs mer Det verkar bli allt vanligare i Sverige idag, men också på andra ställen i världen, att människor tycker att det är något märkligt med att tro på Gud eller att vara religiös. Gudstron utgör inte längre en reell möjlighet utan framstår för många som något oförnuftigt, irrationellt och ovetenskapligt. Vissa uppfattar till och med religion som ett direkt hot mot ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Detta utgör en utmaning för verksamma och blivande lärare i religionskunskap, som är den huvudsakliga målgruppen för denna bok. I Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar finns bidrag som diskuterar mindre kända områden i och utanför "världsreligionernas" landskap, men det finns också kapitel som fördjupar och breddar perspektiven på till exempel hinduism, kristendom och islam. Boken behandlar frågan om människosyn och gudsuppfattningar inom religionens område ur ett mer generellt perspektiv, men tar även upp dessa frågor relaterat till sekulära livsåskådningar, ateism, religiös tro och vetenskap. Varje kapitel avslutas med några reflekterande frågor. Om författarna Författarna är alla forskare inom religionsvetenskap, religionshistoria, teologi och filosofi. De olika bidragen knyter an till skrivningarna i kurs- och ämnesplanerna för religionskunskap och är tänkta att ge lärarstudenter och lärare möjlighet att utveckla fördjupade ämneskunskaper som kan inspirera till en undervisning som står på god vetenskaplig grund.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,95 MB

FILNAMN: Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar.pdf

ISBN: 9789147111855

UTGIVNINGSDATUM: 2016-08-12

Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar-boken skrevs 2016-08-12 av författaren Olof Franck,Mikael Stenmark. Du kan läsa Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Olof Franck,Mikael Stenmark.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar av ...

Humaniora och teologi Centrum för teologi och religionsvetenskap Litteraturlista för TLVB53 Etik, identitet och lärande, 7,5 hp, VT 2019 fastställd av studierektor 2018-12-06 Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar (2016). Olof Franck & Mikael Stenmark (red.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111855. (Läses i urval, ca 100 s.)

Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar ...

LIBRIS titelinformation: Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar / Olof franck och Mikael Stenmark (red.).

Samtal i trons gränsland
Barn möter vården
Kundaliniyoga : från mitt hjärta till ditt
Gotlands konsthistoria
Familjen Joltysjev
Den lilla boken om Smarties
Framtiden.nörd
Korpen
Kval
Textbygget sfi C
Utlandsstipendier : stipendier för praktik och studier utomlands
Hur du lyckas i en vit värld
Handhavande av snabba fartyg
Dalbyn - Ore socken - Rättsviks kommun : byns historia och dess gårdar
Jämlik ålderdom?: i samtiden och framtiden
Handbok i att anställa för första gången