Agenda för Sverige PDF

Skopia.it Agenda för Sverige Image
BESKRIVNING
Sverige lider fortfarande av 1970-talets strukturkris och den stora 1990-talskrisen. Ännu kvarstår problemen med att en femtedel av den arbetsföra befolkningen har ersättning i stället för ett jobb att gå till. Det säger Jan Edling, författare till den nya boken Agenda för Sverige (Ekerlids Förlag). Han anser att Sverige måste möta globaliseringens utmaningar med en politik som lyfter fram betydelsen av kunskap, innovation och export. Jan Edling, som i dag är analytiker på Vinnova, gav 2005 ut Alla behövs, en skrift som då skapade debatt under hela valrörelsen och som ledde till att han sade upp sig som utredare på LO. I den nya boken konstaterar han att Sveriges världsmarknadsandelar i exporten stadigt har fallit sedan 1970-talet. Detta är ganska naturligt, eftersom Kina, Indien, Brasilien och Östeuropa successivt tagit allt större plats i den globala ekonomin. Det anmärkningsvärda är dock att Sveriges världsmarknadsandel faller snabbare än de 15 största EU-länderna och våra nordiska grannländer. Om den svenska exporten av varor och tjänster hade följt utvecklingen i dessa länder hade exportvärdet varit ungefär 225 miljarder högre än i dag. BNP skulle ha varit sju procent högre och sysselsättningen skulle ha legat på 84 procent i stället för 78 procent. Jan Edling för i boken fram ett stort antal förslag som skulle öka Sveriges konkurrenskraft. Exempel på förslag: Inrikta näringspolitiken på små och medelstora företag som vill växa. Inför skatteincitament som lyfter av 20 procent av de små och medelstora företagens kostnader för forskning och utveckling. Statliga myndigheter måste använda en del av sin forskningsbudget till innovationsupphandling från små och medelstora företag. Uppskjuten skatt för privat kapital som satsas på innovativa företag. Slå ihop sjukförsäkring, förtidspension och arbetslöshetsförsäkring till en allmän, obligatorisk arbetslivsförsäkring med en gemensam offentlig administration.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,30 MB

FILNAMN: Agenda för Sverige.pdf

ISBN: 9789170921070

UTGIVNINGSDATUM: 2010-06-01

Vill du läsa Agenda för Sverige pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jan Edling. Att läsa Agenda för Sverige online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Handlingsplan Agenda 2030 - Regeringen.se

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Agenda för hälsa och välstånd | Forska!Sverige

Initiativet Under 2014-15 lades grunden till samarbetet, när ett flertal aktörer från olika delar av life science-systemet tillsammans utarbetade 14 konkreta åtgärdsförslag i syfte att stärka life science-systemet i Sverige. Förslagen presenterades i rapporten "Agenda för hälsa och välstånd" vid en konferens i maj 2015.

Mästarnas menyer
Johan Jakob Borelius : den siste svenske hegelianen
Pengaflöde och andlig energi : en väg till självförsörjning
Favorit matematik 1B, Kopieringsunderlag
Morden på Mörkö
I skärningspunkten mellan juridik och politik : nio rättsfall
Blåljusliv
Dubbelspel
De svåra dikterna anfaller : eller högt spel i tropikerna : dikter, essäer, samtal
Telegrammet från San José
Det handlar om oss. SOU 2017:9. Unga som varken arbetar eller studerar : Delbetänkande från Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar
Den bästa dagen
Jägaren med sportfiske 2020
Midsommardans
Barngruppens storlek i förskolan : konsekvenser för utveckling och kvalitet
Politik och utveckling i en globaliserad värld : en introduktion
De vilda svanarna - Los cisnes salvajes (svenska - spanska)