Maria Montessori : anteckningar ur ett liv PDF

Skopia.it Maria Montessori : anteckningar ur ett liv Image
BESKRIVNING
För många människor är montessoripedagogiken identisk med det undervisningsmaterial som konstruerades av Maria Montessori i början av 1900-talet. Syftet med denna bok är att visa en annan sida av hennes pedagogik, en sida där Montessoris tankar om barn och undervisning kommer fram. Boken ger inledningsvis en bild av Maria Montessori, från hennes barndom fram till studierna och öppnandet av den första skolan, Casa dei Bambini, i Rom 1907. Här ges också en beskrivning av de pedagoger som Montessori kom i kontakt med, personligen eller genom litteraturen, och hur hon påverkades av dem och vidareutvecklade deras teorier. Vidare tar författaren upp Montessoris holistiska syn och tankar om freden, fram till det att hon nominerades till Nobels fredspris i slutet av sin levnad. I bokens senare del beskrivs montessorirörelsens utveckling i Sverige 1920-1999. Avslutningsvis behandlas den kritik som förekommit och som fortfarande förekommer, både mot Maria Montessori själv och hennes pedagogik. Boken är lika viktig inom grundutbildningen som i fortbildningen av lärare och förskollärare. Den är också värdefull för andra som är intresserade av att få veta mer om personen Maria Montessori och den pedagogik hon skapade.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,27 MB

FILNAMN: Maria Montessori : anteckningar ur ett liv.pdf

ISBN: 9789144013039

UTGIVNINGSDATUM: 2000-08-01

Maria Montessori : anteckningar ur ett liv-boken skrevs 2000-08-01 av författaren Kerstin Signert. Du kan läsa Maria Montessori : anteckningar ur ett liv-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Kerstin Signert.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Maria Montessori anteckningar ur ett liv | Stockholms ...

Barns utveckling, studeras ur ett helhetsperspektiv inriktat på montessoripedagogikens filosofi och teorier. ... Maria Montessori Anteckningar ur ett liv. Lund: Studentlitteratur. (s.131) Stoll Lillard, Angeline (2017). The Science behind the Genius. Oxford: University Press. (s.496) Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. (s.20)

Kurslitteratur förskollärare säljes i Båstad - Blocket

Montessori litteratur: Titel Författare Montessoripedagogiken i vår tid P. Polk Lillard Montessori from the start P P Lillard, L Lillard Jessen Följ barnet Nina Hedlund Montessoripedagogik i förskola skola K Skjöld Wennerström M. B. Smeds Anteckningar ur ett liv (Maria Montessori) Kerstin Signert Barnasinnet M.Montessori Barndomens gåta M.Montessori Från barn till vuxen Mario M ...

Den vita massajens dotter
Beskärningsboken
Min själ blir aldrig jord
Hjärtat är bara en muskel
De vilda svanarna - Villijoutsenet. Tvåspråkig barnbok efter en saga av Hans Christian Andersen (svenska - finska)
Helikopterrånet
Om Pornografi av Witold Gombrowicz:
69 Uppsala Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Tortyrens återkomst
Stryparen
Nådastöt (En kommissarie Gamache-deckare)
TRON PÅ BORTAPLAN - Bibelstudier över Daniels bok
Skam den som ger sig : upplevelser på Malmö-TV och i den övriga världen
Bibel 2000 slimline ljusblå
Solstorm
Att lära av den Andre