Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker PDF

Skopia.it Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker Image
BESKRIVNING
Varför straffar vi narkotika- men inte alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför har brottsligheten ökat i Sverige men inte i Japan? Går det att förstå orsaker till folkmord? Det är några av de många viktiga frågor som berörs i denna upp skattade introduktion till kriminologi. Och svaren är ofta betydligt mer komplexa än man kan få intryck av i den allmänna debatten om brott och straff. Volym I består av fyra delar. Inledningsvis presenteras olika definitioner av ämnet kriminologi och dess historia. Därefter följer: Del I Att studera brottslighetens omfattning och karaktär Del II Teorier om brottslighetens orsaker Del III Empiriska studier om brottslighetens orsaker Del IV Brott av "de mäktiga". Volym II handlar om brottsprevention och samhällets reaktion på brott. Denna upplaga av volym I är uppdaterad och reviderad med hänsyn till förändringar som har skett i vår omvärld sedan den förra upplagan. Boken är i första hand avsedd för introduktionskurser i kriminologi, men kan med fördel användas även av andra som vill stifta bekantskap med ämnet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,15 MB

FILNAMN: Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker.pdf

ISBN: 9789144131498

UTGIVNINGSDATUM: 2020-05-18

Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker-boken skrevs 2020-05-18 av författaren Jerzy Sarnecki,Christoffer Carlsson. Du kan läsa Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jerzy Sarnecki,Christoffer Carlsson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och ...

Introduktion till kriminologi. 1: Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker Sarnecki, Jerzy Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.

LIBRIS - Introduktion till kriminologi

Bokens innehåll. Introduktion till kriminologi utgörs av fem delar och inleds med en introduktion till ämnet kriminologi och en översiktlig redogörelse av brottslighetens omfattning och karaktär i Sverige och världen, hur utvecklingen sett ut historiskt och de problem som kan uppstå vid mätningen av kriminalitetens omfattning, problemen med statistiska jämförelser, samt ...

Stjärndrapa
Vargattacken
Uppdrag butikschef : att leda i butik
Aino
Vandra på Korsika : fakta, dagsvandringar, långvandringsleder
Matte Mosaik 3 Lärarpärm
Lagen om handelsbolag och enkla bolag : en kommentar
Blodflöden. Blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället
Sicilia Amore
Neil Young : Harvest
Företagsekonomi för icke-ekonomer uppgifter och lösningar
Lilla plantboken
Den tomma tronen
Drömtolkning : guida dig själv till ett bättre liv
Läsa läshäften 6-10
Nirvanaprojektet