Om samverkan - - för utveckling av hälsa och välfärd PDF

Skopia.it Om samverkan - - för utveckling av hälsa och välfärd Image
BESKRIVNING
Boken presenterar olika bidrag till kunskapsutvecklingen när det gäller samverkan för hälsa och välfärd. Det handlar om teoretiska bidrag såväl som forskningsresultat och praktiska erfarenheter av samverkan. Boken behandlar samverkan mellan olika professioner och organisationer inom hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete, vård och omsorg för äldre, psykiatri och miss bruksvård, arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd till utsatta barn och ungdomar samt samverkan på olycksplatser. Genomgående behandlas olika teoretiska frågeställningar i samband med organisering, ledning, utveckling och utvärdering av samverkan. Dessutom behandlas en rad principiella frågor om välfärdssystemets utveckling och betydelsen av samverkan för att möta de komplexa behoven i det postindustriella samhället. Ett stort antal forskare från det svenska nätverket för forskning om samverkan medverkar i denna bok. Det finns även bidrag från norska och danska forskare inom området. Det är forskare från olika vetenskapliga discipliner. Dessutom medverkar personer med praktisk erfarenhet av samverkan. Om samverkan vänder sig till studerande vid universitet och hög skolor samt till personer som är praktiskt verksamma inom hälso- och sjukvård och andra välfärdsområden, där gränsöverskridande samverkan blir ett allt viktigare inslag i verksamheten.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,39 MB

FILNAMN: Om samverkan - - för utveckling av hälsa och välfärd.pdf

ISBN: 9789144085227

UTGIVNINGSDATUM: 2013-12-10

Om samverkan - - för utveckling av hälsa och välfärd-boken skrevs 2013-12-10 av författaren Runo Axelsson,Susanna Bihari Axelsson. Du kan läsa Om samverkan - - för utveckling av hälsa och välfärd-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Runo Axelsson,Susanna Bihari Axelsson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF FORSKNING OM SAMVERKAN - samverkansforskning

och internationellt, och av stor betydelse för vår välfärd, tillväxt och konkurrenskraft. Utvecklingen inom framförallt medicin och Life Science (livsvetenskap1) ökar i allt snabbare takt kunskapen om vad som främjar hälsa och förståelsen för hur sjukdomar kan förebyggas och behandlas. Medicinsk teknik samt informations-

Samverkansdokument och verksamhetssystem

Beredningen hanterar strategiska frågor om grundläggande gemensamma förutsätt­ning­ar för digital utveckling, exempelvis fråge­ställ­ningar kopplat till effektivisering genom digitalisering, automation och artificiell intelligens (AI), inno­vations- och förändringsledning, data som strategisk resurs, säker informations­hante­ring och nationell digital infrastruktur.

Deus ex machina
I stormen
Malmö Folkets park
Kom igång & skriv!
Mord på advokat i Kotka
What's up?. 6, Elevfacit
Nattskiftet
Ett så starkt ljus
Dokument rörande spelaren Rubashov
Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar 2 utgåvan
Dans med djävulen
Hjärt-kärlsjukdomar
Den Bivänlige Biodlaren : Ett Hållbart Förhållningssätt
Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08)
Skenet bedrar
Tapeter genom tiderna : perspektiv från världsarvet Engelsberg bruk
DVD Mentalbeskrivning Hund Del 2 kuvert