Samarbete för hälsa PDF

Skopia.it Samarbete för hälsa Image
BESKRIVNING
Samarbete förefaller vara en genomgående dimension av vardagsarbetet i vården och omsorgen. Samarbete inom de offentliga verksamheterna är varken oproblematisk eller lätt att genomföra, snarare tvärtom. Debatten kring den offentliga sektorn visar att människor många gånger upplever otillfredsställande kontinuitet samt dålig kommunikation mellan professionella grupper och organisationer. Bokens olika kapitel är skrivna av forskare med specifik erfarenhet i området och specialkunskaper inom arbetet med vård, omsorg, pedagogik, offentlig förvaltning och hälsoekonomi. Innehållet ger en orientering kring vad samarbetet inom den offentliga sektorn är och vilka effekter kan skönjas när olika verksamhetskulturer och logiker möts. Avsikten är att belysa komplexiteten i processer som äger rum när människor i en arbetsorganisation eller mellan organisationer samarbetar kring arbetsuppgifter för hälsa och omsorg. Boken riktar sig till vård- och omsorgsutbildningar, pedagogiska utbildningar - i första hand på högskolenivå - och till arbetsplatser. Den kan också användas av yrkesverksamma, till exempel administratörer, verksamhetsansvariga och andra personer i ledande ställning inom omsorg och vård med intresse för en långsiktig utveckling av den egna organisationen. Innehållet kan också vara av intresse för olika organisationer och en allmänhet som vill orientera sig i tidlöst fenomen relaterat till människors samspel och byggandet av organisationer och samhälle.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,89 MB

FILNAMN: Samarbete för hälsa.pdf

ISBN: 9789144048383

UTGIVNINGSDATUM: 2010-03-01

Samarbete för hälsa är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Irena Dychawy Rosner,Ann-Mari Ek,Katrin Hjort,Leif Holmberg,Lisbeth Lindell. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Samarbete för hälsa online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Samarbete för hälsa - Irena Dychawy Rosner, Ann-Mari Ek ...

Pressmeddelande: Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Förstärkt samarbete ska korta tiden i sjukförsäkringen. I Försäkringskassans regleringsbrev för 2017 stärker regeringen Försäkringskassans samarbete med Arbetsförmedlingen och samordningsförbunden som samlar insatser från stat, kommun och landsting.

Kunskap och samarbete - för att förebygga sjukskrivningar ...

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom hälsa och transport Stängde 28 februari 2020 Inställd bilateral utlysning med Kina På grund av den allvarliga situationen i Kina med Coronaviruset har Vinnova beslutat att skjuta upp öppnandet av den planerade bilaterala utlysningen med Kina inom områdena life science och trafiksäkerhet.

Att kyssa ett träd
Herr Kadar
Dvärgarop
Kränkt som barn : sårad för livet!? - om sexuella övergrepp
Äg budskapet
Borgen
Socialismens utveckling från utopi till vetenskap
I fikonträdets skugga
Winston Churchill. Del 2, 1939-1965
Kristus är ditt liv
Ovädret
Förvaltningen
Klas Katt i Vilda Västern
Måsestrand del 1
Kejsare och generaler
David Liljemarks underbara värld : Verk i urval 1978-2018
Konsten Att Komma Sig Upp Har I Varlden
Europas mitt : resa i Tyskland