Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa PDF

Skopia.it Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa Image
BESKRIVNING
Förändras personligheten när vi åldras? Är äldre en särskilt utsatt och ensam grupp i samhället? Vad betyder ålderism och hur yttrar den sig? I Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa avhandlas dessa frågor. Teoribildning och forskning om åldrandets psykologi, såväl historisk som samtida, beskrivs utifrån aktuella forskningsstudier. Med hjälp av konkreta exempel får läsaren ta del av forskningsresultat om vad som gör att vi åldras olika. Här visas hur livsstil, utsatthet, förmåga att möta stress, personlighet och attityder i samhället kan förklara dessa olikheter. Kunskaper om området kan undanröja missförstånd och fördomar om åldrandets villkor och möjligheter, samt öka förståelsen för äldre såväl inom vård och omsorg som i samhället i stort. Boken är lämplig som kurslitteratur vid universitetens och högskolornas utbildningar i människovårdande yrken, såsom till läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska och andra vård- och omsorgsyrken. Den vänder sig också till en intresserad allmänhet och kan användas som underlag för diskussioner om hur det är att vara gammal i dag.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,35 MB

FILNAMN: Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa.pdf

ISBN: 9789144122687

UTGIVNINGSDATUM: 2020-02-26

Vill du läsa Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mikael Rennemark,Anna Bratt. Att läsa Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Livsloppsperspektivet - - StuDocu

Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser. Avancerad ... Både i forskning och kliniskt arbete är fokus riktat mot psykologisk utveckling och psykisk hälsa hos äldre. De huvudsakliga forskningsfrågorna rör sig mer specifikt kring psykosociala förutsättningar för ett gott åldrande och depression och suicidalitet hos ...

Kurs: Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser ...

Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser. Avancerad ... Både i forskning och kliniskt arbete är fokus riktat mot psykologisk utveckling och psykisk hälsa hos äldre. De huvudsakliga forskningsfrågorna rör sig mer specifikt kring psykosociala förutsättningar för ett gott åldrande och depression och suicidalitet hos ...

Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar
Ett år, är ett år, är ett år : med ett antal penséer
Betydelsefulla möten : entreprenörer berättar
Skärvan av trollspegeln
Transformera utmaningar (MC)
Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
Ambulans 906. S1A1, Till det yttersta
Charmant & elegant - legitimerad tant : en bok om mode, psykologi och självförtroende
Skymningssång
Solrevolution
Svenska Kalenderflickor & Män 2018
Su-Doku för nybörjare: allt du behöver för att komma igång med Su-Doku
Varumärkestango : fem steg för dig, ledningsgruppen & medarbetarna till ett starkt internt varumärke
Varför vara lycklig när du kan vara normal?
Bostaden i staden : europa planerar för stadsboende och stadsliv
"Livstystnad """"El pacto de silencio"""""
Taxi
Vemodet i Pitigliano
Vita nätter
Hantverkaren