Könsmakt eller häxjakt? PDF

Skopia.it Könsmakt eller häxjakt? Image
BESKRIVNING
Frågan om hur mäns våld mot kvinnor ska förklaras är omstridd och har varit det sedan mitten av 1970-talet. En motsättning råder mellan perspektiv där våld problematiseras i termer av kön och förklaringsmodeller som inte huvudsakligen intresserar sig för sambandet mellan kön och våld. Vilken förklaring som får tolkningsföreträde är av stor betydelse för hur samhället hanterar problemet genom den praxis som utformas av professionella grupper och i lagstiftningen. I den här boken studerar Gabriella Nilsson föreställningar om mäns våld mot kvinnor under perioden 1975-2000 i Sverige. Det är en studie som handlar om advokater, barnpsykologer, barnombudsmän, byrådirektörer, feminister, forskare, hovrättsråd, incestoffer, journalister, kriminologer, kvinnojourskvinnor, medicinare, ministrar, naturvetare, poliser, professorer, psykiatrer, riksdagsledamöter, socialpsykologer, sociologer, tjänstemän, utredare, vittnespsykologer och åklagare. Och om deras oenighet i synen på våldtäkt, incest och kvinnomisshandel. Utifrån ett kulturanalytiskt mikroperspektiv analyseras olika texters funktion som verktyg i kampen om tolkningsföreträde. Könsmakt eller häxjakt? behandlar det antagonistiska förhållandet mellan de som betraktar våld som ett uttryck för mäns makt över kvinnor och de som menar att det könspolitiska intresset för frågan bidrar till ett icke konstruktivt skuldbeläggande som i värsta fall kan leda till häxjakt på oskyldiga män.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,39 MB

FILNAMN: Könsmakt eller häxjakt?.pdf

ISBN: 9789162878436

UTGIVNINGSDATUM: 2009-06-01

Könsmakt eller häxjakt? är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gabriella Nilsson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Könsmakt eller häxjakt? online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Könsmakt eller häxjakt? - Gabriella Nilsson - Bok ...

Nilsson disputerade 2009 med doktorsavhandlingen "Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor". Här undersöks hur könsrelaterat våld, mer specifikt våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn och misshandel, successivt politiserats under perioden 1975-2000.

Könsmakt eller häxjakt? : Antagonistiska föreställningar ...

Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor. Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Del 1-2, s. 41-160 (120 s.) Tisdag 18 oktober 15.15-17.00 Våld, kunskap och politik. (Gabriella Nilsson) K 202 Nilsson, Gabriella 2009. Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om

Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920 : en biblio
Jordad : enklare liv i kollapsens skugga
Tsarens dotter
Med nya ögon på Afghanistan : Författarintervjuer med Khaled Hosseini, Shah Muhammad Rais och Atiq Rahimi
Platons former i skrift, konst, teknik och naturvetenskap
Frisk till 100 : hälsan i behåll hela långa livet
Ras och historia
Ont blod : Hemligheter och lögner i Silicon Valley
Dikter i Urval
Glaskroppar : svart melankoli
Danska banker rånas
UFB 3 Universitet och högskolor 2019 / 20
En mörk och förvriden flod
Kammarjungfrun
Mordet i Äppelviken