Börsrätt PDF

Skopia.it Börsrätt Image
BESKRIVNING
Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas bland annat av de många EU-rättsliga direktiv som successivt implementeras, globaliseringen av värdepappersmarknaden, finansmarknadens kriser samt finansiell och teknisk innovation. I denna bok får läsaren en aktuell presentation av såväl regelverk på värdepappersmarknaden som dess praktiska tillämpning. Här beskrivs bland annat de förändringar av börsrätten som skett i och med implementeringen av det första MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive) som införts i svensk rätt genom lagen om värdepappersmarknaden samt den pågående utvecklingen genom MiFID II, MAD, MAR m.m. Exempel på börsrättsliga områden som beskrivs är: * notering, emissioner och prospekt* kontoföring, clearing och avveckling* information, insynspersoners rapportering och flaggning* tillsyn, övervakning och sanktioner* investerarskydd* offentliga uppköpserbjudanden* återköp och incitamentsprogram* bolagsstyrning och hållbarhetsrapportering Boken Börsrätt vänder sig till ledande befattningshavare på börsföretag, advokater, revisorer, bolagsjurister och rådgivare som kommer i kontakt med börsrättsliga frågor samt till studerande på specialkurser på juristutbildningar, finansiell ekonomi och affärsjuridiska program.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,44 MB

FILNAMN: Börsrätt.pdf

ISBN: 9789144115832

UTGIVNINGSDATUM: 2017-05-23

Börsrätt är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Robert Sevenius,Torsten Örtengren. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Börsrätt online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Börsrätt - Finanser - häftad (9789144115832) | Adlibris ...

Löpande juridisk rådgivning inom börsrätt, bolagsstyrning, incitamentsprogram, årsstämmor m.m. till ett stort antal börsbolag Vårt fokus är att leverera högsta kvalitet på dokumentation och arbeta med effektiva och beprövade arbetsprocesser som säkerställer att vi möter krävande tidplaner och samtidigt ger rätt råd.

Börsrätt i JUNO | Norstedts Juridik

Börsrätt - lagar och regler för noterade bolag Välkommen till vår i utbildning börsrätt som riktar sig till ägare, styrelse, företagsledning och andra som behöver nödvändig kunskap inom ...

Möt mej! : samtal mellan ungdomar och vuxna när livet känns svårt
À plus ! åk 7 övningsbok
Yoga - helt enkelt : rörelser och program för hela kroppen
Brottsplats: Faithful Place
Homeopatins fantastiska värld! : vaccinationer - alternativ och behandling av vaccinskador
Agentens pojk i Igelstorp
En engelsk opieätares bekännelser
Doris
Tre systrar ; Körsbärsträdgården
Empatiskt ledarskap
Kirunasvenskarna
Hud
Utpressning mot SJ
Den röda diamanten - erotisk novell