Skriftpraktiker i gymnasieskolan PDF

Skopia.it Skriftpraktiker i gymnasieskolan Image
BESKRIVNING
Språket uppfattas ofta som det mest betydelsefulla redskapet vi har för att lära och utvecklas. Men hur utnyttjas språket eller, mer specifikt, skrivande i skolan? I denna avhandling undersöker författaren hur skrivande används inom ramen för gymnasieprogram inriktade mot mer praktiska yrken: byggprogrammet och omvårdnadsprogrammet. Båda förbereder för yrken som normalt inte räknas som skriftyrken. Skrivande används inom skolans alla ämnen, trots att skrivande oftast förknippas med svenskämnet. I studien undersöks skrivande inom samtliga ämnen i en bygg- och en omvårdnadsklass, för att få en bild av elevers hela skrivverklighet. Frågor som undersöks är: Vad skriver gymnasielever under en vanlig skoldag? I vilka ämnen och vilka sammanhang skrivs det? Vilken plats och funktion har skrivandet i skolan? Skrivna texter tillkommer i och påverkas av den situation de uppstår i. Texter och situationer analyseras därför här tillsammans för att förklara och förstå hur och till vad skrivande används i de bägge klasserna. Undersökningen lyfter fram att varken bygg- eller omvårdnadsklassen använder skrivande i hög grad. Skrivandet används dock på delvis olika sätt och i olika omfattning, vilket gör att man kan tala om olika skriftpraktiker i de båda klasserna. Maria Westman är verksam vid Akademin Humaniora och medier vid Högskolan Dalarna. Detta är hennes doktorsavhandling.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,36 MB

FILNAMN: Skriftpraktiker i gymnasieskolan.pdf

ISBN: 9789186071158

UTGIVNINGSDATUM: 2009-01-01

Skriftpraktiker i gymnasieskolan är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Skriftpraktiker i gymnasieskolan online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Maria Westman - Uppsala University, Sweden

Lite insamlat material i jämförelse med studiens omfång 58 skoldagar - 83 skrifthändelser (1,5/dag) Svårt att avgöra om de skriver mer eller mindre än andra gymnasieelever Graden av komplexitet i skrivandet Diskursanalytiskt angreppssätt - skrift och skrivande ses i förhållande

Skriftpraktiker i gymnasieskolan : Bygg- och ...

Lite insamlat material i jämförelse med studiens omfång 58 skoldagar - 83 skrifthändelser (1,5/dag) Svårt att avgöra om de skriver mer eller mindre än andra gymnasieelever Graden av komplexitet i skrivandet Diskursanalytiskt angreppssätt - skrift och skrivande ses i förhållande

K-märkt smak : genuint svenska middagsklassiker
"""Få se om hundarna är snälla ikväll..."""
En hemlig plats
Är platsen i ditt knä fortfarande min?
Kampen om hotbilden : rutin och drama i svensk säkerhetspolitik
Åldriga och barnsliga trakter : Dikter
Broder Jakob
Lönesänkarna
Klippbyar i Provence
Sov gott, lilla vargen - Ng? ngon, Soi con yeu (svenska - vietnamesiska)
Korruption i Sverige
Bli Medveten
Stora vantboken : 40 unika stickbeskrivningar