Samspel för hälsa : betänkande från Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04) PDF

Skopia.it Samspel för hälsa : betänkande från Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04) Image
BESKRIVNING
Hälso- och sjukvården kan i samarbete med andra aktörer, i första hand arbetsgivare, höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och påverka sjukfrånvaro i positiv riktning. Utredningen har utforskat former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process. Ur utredningens överväganden och förslag:En ny form av finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag till landsting med syfte att stimulera landstingens arbete med frågor relaterade till sjukskrivning.Statsbidragets storlek ska relateras till nivån på utbetald sjukpenning för de första 89 dagarna i en sjukperiod. Det ger en tydlig koppling mellan statsbidraget och den sjukfrånvaro som hälso och sjukvården har störst möjligheter att påverka.Statsbidraget ska beräknas i relation till fastställda referensfält som är specifika för varje landsting.Särskild utredare: Vivianne Macdisi

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,36 MB

FILNAMN: Samspel för hälsa : betänkande från Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04).pdf

ISBN: 9789138248744

UTGIVNINGSDATUM: 2018-11-27

Samspel för hälsa : betänkande från Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04) är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Samspel för hälsa : betänkande från Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04) online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF samordning mellan sjukförsäkring SOU hälsa - finansiell ...

Utredningen, som har haft namnet Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, överlämnar härmed sitt betänkande Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80). Utredningens upp-drag är därmed slutfört. Stockholm i november 2018

Dokument & lagar - Riksdagen

Statens offentliga utredningar 2018:80. sou 2018 80 Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Betänkande av Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Stockholm 2018 SOU 2018:80 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.

Orädd: Med rädslan som drivkraft
Mellanrum : en samling dikter ur tidskriften ponton
Pyongyang
Mötas och växa
6 dagar
Byggnadsfysik : så fungerar hus
Berättelsen om Giraldos : Skandinaviens djärvaste lindansare
God sed vid obeståndssammanhang : en handbok
Alma A Grundbok
Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation
Liv
De hånfulla : om scientologirörelsen
Ordbok i statistik