Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor PDF

Skopia.it Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor Image
BESKRIVNING
I de medeltida kyrkorna i Uppland finns ett stort antal kyrkomålningar bevarade från 1400-talet och början av 1500-talet. Intill scener ur Bibeln och helgonlegenderna finns även språkband med latinska texter såsom namn, böner, korta texter på prosa och vers, eller utdrag ur liturgiska texter.I Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor presenteras nu för första gången en fullständig dokumentation och filologisk analys av dessa latinska språkband. Tolkningen av texterna hjälper oss att förstå målningarna och texterna i deras senmedeltida sammanhang, där språkbanden också kan ses som en samling texter för de senmedeltida prästerna att utgå ifrån och inspireras av i sina predikningar. Genom att innehållet i textbanden sätts i relation till målningarna ges också möjligheter till en omtolkning av bildmotiven, som tidigare endast studerats ur ett konstvetenskapligt perspektiv.CHRISTINA SANDQUIST ÖBERG är docent i latin vid Stockholms universitet och har tidigare utgivit bl.a. andra bandet av Albertus Pictor - Målare av sin tid (2009) inom projektet med samma namn samt Biblia pauperum - De fattigas bibel (2013).

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,91 MB

FILNAMN: Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor.pdf

ISBN: 9789174024548

UTGIVNINGSDATUM: 2017-09-04

Vill du läsa Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Christina Sandquist Öberg. Att läsa Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Den uppländska »brevduvan»

Christina Sandquist Öberg, Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor. Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser (Stockholm: KVHAA, 2017) 2018 Roger Andersson Dags att uppmärksamma den akuta tolkkrisen. 2018 Anna-Malin Karlsson Kris på tolkfronten.

PDF Den uppländska »brevduvan»

Sandquist Öberg, Christina, Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor: Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser, Stockholm 2017 Seppel, Marten & Tribe, Keith (red.), Cameralism in practice: State adminis-tration and economy in early modern Europe, Woodbridge 2017

Den svarte vikingen
Rymning till döds
Sista skriket : en bok om mode, död och erotik
Intill tredje led
MIL
Svensk-engelsk teknisk ordbok
Översyn av grundskyddet för pensionärer. Ds 2018:8 : Inriktning för ett nytt grundskydd
Min pappa Ann-Christine
Dödligt svek
Förlåt