Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet PDF

Skopia.it Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet Image
BESKRIVNING
I Grundbok i kooperativt lärande - Vägen till det samarbetande klassrummet får läsaren möta ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning, samtidigt. Boken ger läsaren flera strategier och strukturer med fokus på samarbete och flerstämmighet så att eleverna kan utveckla språk, kognitiva förmågor och relationer. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. Grundbok i kooperativt lärande beskriver den gedigna forskningsbakgrund och lärandeteori som ligger till grund för kooperativt lärande. Vidare beskrivs hur lärare praktiskt kan använda samarbetets kraft i sin undervisning. Kooperativt lärande gynnar både läraren och eleverna och kan användas från förskolans senare år, i grundskolan och inom vuxenutbildning. 

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,19 MB

FILNAMN: Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet.pdf

ISBN: 9789144116723

UTGIVNINGSDATUM: 2017-10-20

Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Niclas Fohlin,Anneke Moerkerken,Lisa Westman,Jennie Wilson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Grundbok i kooperativt lärande studentlitteratur | läs mer ...

Kooperativt lärande Vägen till det samarbetande klassrummet Niclas Fohlin är grundskollärare 1-9, förskollärare och specialpedagog. I flera år har han arbetat med kooperativt lärande bland annat med elever som är i behov av särskilt stöd. Niclas handleder också lärare och genomför utbildningar på skolor.

LIBRIS - Grundbok i kooperativt lärand...

I Grundbok i kooperativt lärande - Vägen till det samarbetande klassrummet får läsaren möta ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande.

Minnen från en musikant - Ett litet stycke svensk jazzhistoria
Naturopati för hundar: Näring och örtläkekonst i egenvård
Kompassresan
En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om kvalitativ forskning
Lokal översättning av svenskhet och symboliskt kapital : det svenska rummet i Madrid 1915-1998
J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter
Korset
Skuggan av floden
Washingtondekretet
Berörd : plats, kropp och ting i fenomemologisk kulturanalys
Medeltida taglag i Skara stifts kyrkor
Ett folk av händer
Sandmannen
Inred med textil
Över en fika kan allting hända
Hitlers underhuggare : 26 texter om andra världskriget