Kommunikation, makt och organisation : närläsning och mutipla tolkningar PDF

Skopia.it Kommunikation, makt och organisation : närläsning och mutipla tolkningar Image
BESKRIVNING
Kommunikation, makt och organisation handlar om hur makt uttrycks i kommunikativt handlande i företag och i andra organisationer. Makt är inte minst en fråga om att påverka och definiera människors föreställningar om sig själva och sin omvärld. Hur verklighets- och identitetsuppfattningar förmedlas är centralt för att förstå ledarskap, organisation och makt. Kommunikation och makt hänger således nära samman.I boken hävdas det att ett bra sätt att förstå kommunikation och maktutövning i organisationer är att välja en intressant situation och se närmare på denna, att göra en "närläsning" av vad som "egentligen" händer. Författaren beskriver en avgränsad händelse, i anslutning till en omorganisering av ett större företag. Utifrån detta behandlas en rad olika teman, som till exempel hierarki, organisationsförändring, disciplinering och kommunikativa störningar.Framställningen utgår från fyra perspektiv: ledarskap, organisationskultur, Foucaults maktlära och Habermas syn på kommunikativt handlande. Dessa ger rika och varierande sätt att förstå. Sammantaget stimulerar de allsidighet och reflektion.Boken vänder sig till högskolestuderande inom företagsledning, organisation, kommunikation och annan beteendevetenskap. Den är också värdefull för praktiker som vill öka sin förståelse för händelser och processer i lednings- och arbetslivssammanhang.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,50 MB

FILNAMN: Kommunikation, makt och organisation : närläsning och mutipla tolkningar.pdf

ISBN: 9789144093970

UTGIVNINGSDATUM: 2014-03-06

Vill du läsa Kommunikation, makt och organisation : närläsning och mutipla tolkningar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mats Alvesson. Att läsa Kommunikation, makt och organisation : närläsning och mutipla tolkningar online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

LIBRIS - Kommunikation, makt och organ...

Kommunikation, makt och organisation handlar om hur makt uttrycks i kommunikativt handlande i företag och i andra organisationer. Makt är inte minst en fråga om att påverka och definiera människors föreställningar om sig själva och sin omvärld. Hur verklighets- och identitetsuppfattningar förmedl...

LIBRIS - Kommunikation, makt och organ...

Kommunikation, makt och organisation närläsning och multipla tolkningar. av Mats Alvesson (Bok) 2014, Svenska, För vuxna ... Aktuellt och press; Om vår verksamhet; Jobba eller praktisera hos oss; Behandling av personuppgifter; Om webbplatsen; Följ oss på Facebook;

Frisk till 100
Skuggorna vi bär : Stig Dagerman möter Etta Federn i Paris 1947
Curlingföräldrar och servicebarn : En handbok i barnuppfostran
World tour of Skåne
En tom arena : gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning
Den femte kvinnan
Resan till Ljungby i södra Möre
Goda nyheter : en antologi med bra svensk journalistik från ... . 2001
Poltava : berättelsen om en armés undergång
Kor och människor : nötkreatur och besättningsstorlekar på torp och herrgår
Hedersmord
Morfar föddes i en diktatur : en politisk släktkrönika