Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten PDF

Skopia.it Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten Image
BESKRIVNING
Universitet och högskolor, liksom andra organisationer, förväntas vara både styrbara och rationella för att möta samhällets och näringslivets krav på kunskap, tillväxt och innovation. Senare års reformer inom den högre utbildningen, främst den så kallade autonomireformen, har formaliserat denna bild av universiteten som självstyrande organisatoriska enheter. I den pågående styrningsdiskussionen är det makten över universitetens funktion och ordning som står på spel. Men vad innebär det att vara självständig och rationell, och hur tar det sig uttryck inom dagens moderna universitet? I denna antologi diskuterar tolv forskare inom företagsekonomi och statskunskap vad självständighet betyder och hur svenska universitet och högskolor organiserar sig för att vara självständiga och rationella organisationer. Svaret söker de genom att empiriskt spåra och analysera några av de organisatoriska uttrycken för självständighet och frihet på dagens svenska lärosäten. Därmed lyfts frågan om styrning av universitet bortom enskilda reformagendor och styrförsök. Författarna undersöker både svårigheterna att styra universitetens olika verksamheter genom policy och övergripande reformer, och de problem som det innebär att tänka sig universitet som i någon mån ostyrda. Kapitlen bygger på forskning om kollegialitet och linjestyrning, mätsystem och utvärderingar för intern organisering, liksom den ökade betydelsen av kommunikation och PR för att visa enhetlighet och sammanhållning mot externa intressenter. Med empiriskt grundad analys ger boken viktiga bidrag till diskussionen om universitetens organisation och styrning, idag och i framtiden. Redaktörerna Linda Wedlin och Josef Pallas är docenter i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,19 MB

FILNAMN: Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten.pdf

ISBN: 9789170612244

UTGIVNINGSDATUM: 2017-03-31

Vill du läsa Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Linda Wedlin,Josef Pallas,Shirin Ahlbäck Öberg,Niklas Bomark,Peter Edlund. Att läsa Det ostyrda universitetet? : perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Nyhetsartikel - Institutionen för informatik och media ...

Författare: Kerstin Sahlin Ulla Eriksson-Zetterquist: Publicerad i: Wedlin, Linda & Pallas, Josef (red.) Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten.

Nyhetsartikel - Institutionen för informatik och media ...

Utbildning Ökad frihet från staten har lett till starkare styrning Det ostyrda universitetet? - Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten Linda Wedlin & Josef Pallas (red.)

Att slå sig fri del 3
Svensk kriminalvård under debatt
Sluta Banta - Börja Leva!
Uppsatser om försäkringsavtalslagen
Solidärer
Kom i gång! Lärobok 9 Lärar-cd
Berättarverkstad med barn : en handbok
Kurs jezyka angielskiego
Dubbelgångaren
Var du lycklig farmor?
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor
Phosphoros 1810
Meow - Sticker
Slottet
Rundgång : genus och populärmusik
En kritik o?ver kritiker
Gaza Graffiti : budskap om kärlek och politik
Nygrekiska 1 facit
Lila hibiskus
Teater och Intima teatern