Kinas vägval : från himmelskt imperium till global stormakt PDF

Skopia.it Kinas vägval : från himmelskt imperium till global stormakt Image
BESKRIVNING
Följ med sinologen Torbjörn Lodén - en av Sveriges främsta Kinakännare - på en resa genom Kinas dramatiska historia. Introduktionen berättar om kinesisk kultur från tiden innan Kina blev ett land. Lodén belyser vissa grunddrag i den kinesiska kulturen som går att spåra mer än tre tusen år tillbaka. Bilden av imperiet Kina växer fram med hjälp av exempel från vetenskap, jordbruk och filosofi, genom porträtt av hankineser och barbarfolk samt mongoler och manchuer och genom diskussioner om kulturalism och blodsband, om mandarinat och meritokrati. Torbjörn Lodén visar hur det första steget mot modernitet togs till följd av rädslan för utländska hot och hur avstånd då togs från konfucianismen. Han berättar om Maos revolution, då varje skrymsle i historien politiserades och om de senaste trettio åren som medfört större förändringar än någonsin i Kinas historia. Idag står landet inför några avgörande val. Ska man gå tillbaka till den inhemska traditionen och markera sin särart? Ska man fortsätta att förtiga de obehagliga sanningarna om landets moderna historia eller göra upp med de mörka inslagen? Ska man behålla enpartiväldet eller införa politisk demokrati? I ett avslutande kapitel diskuterar författaren Kinas och omvärldens framtida relation. Kinas vägval är en bildande, stimulerande och personlig bok som genom ett fängslande historiskt perspektiv tydliggör dagens mångfacetterade Kina. Torbjörn Lodén är professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet samt föreståndare för Stockholms Konfuciusinstitut.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,88 MB

FILNAMN: Kinas vägval : från himmelskt imperium till global stormakt.pdf

ISBN: 9789186203900

UTGIVNINGSDATUM: 2012-04-23

Vill du läsa Kinas vägval : från himmelskt imperium till global stormakt pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Torbjörn Lodén. Att läsa Kinas vägval : från himmelskt imperium till global stormakt online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Lodén, Torbjörn / Kinas vägval - Från himmelskt imperium ...

Lodén, Torbjörn, Kinas vägval. Från himmelskt imperium till global stormakt, SNS förlag, (Stockholm, 2012), 190 sidor, cirka 150 sidor läses, i urval av läraren. Olsson, Jojje, De kidnappade Kinasvenskarna, Historiska Media (Lund 2018), ca 150 sidor läses, i urval av läraren, 209 kr.

PDF Kinas vägval - wwwsnsse.cdn.triggerfish.cloud

Kinas vägval - från himmelskt imperium till global stormakt torbjörn lodén sns förlag

Stundens hetta
Från Pax Romana till Pax Americana : Europa och världsordningen
Kärnan finns i allt omkring : dikter
Clas Alströmer : vetenskapsman, mecenat, patient
Ignatius av Loyolas teologiska profil : mellan riddarväsen, renässans och re
Övertalning
Pippi är starkast i världen
Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor : en empirisk prövning av en retor
Sten efter sten : texter från Angereds Författarskola 2017 18
Ljus ur intet
Precis va' som helst
Natten har tusen ögon
Den universella människan
Det går om vi vill. SOU 2018:84. Förslag till en hållbar plastanvändning : Betänkande från Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06)
Pojken med de stora ögonen : Stanley Kubrick och hans filmer
Fröken Island
Att fostra familjen : en grundbok om styrning, föräldraskap och socialtjänst
Katolska kyrkans katekes
Spansk språkkurs påbyggnadskurs
"""Gudomlig, ingenting mindre än gudomlig!"" skådespelerskan Ellen Hartmans iscensättningar på scen och i offentlighet"