Elever med neuropsykiatriska svårigheter - - vad gör vi och varför? PDF

Skopia.it Elever med neuropsykiatriska svårigheter - - vad gör vi och varför? Image
BESKRIVNING
Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt? Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grund läggande svårigheter som ligger bakom diagnoserna kan underlätta. I Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag. Teoretiska resonemang kombineras med praktiska tips och förslag till diskussionsämnen för arbetslag i skolan. Författaren beskriver bland annat vikten av att känna till hur de exekutiva funk tionerna - förmågan att styra och organisera sig själv - utvecklas för att förstå vilka utmaningar som elever med neuropsykiatriska svårigheter kan möta.  Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? har både en praktisk och en teoretisk del, där ambitionen är att den teoretiska delen ska bistå med förklaring till varför de praktiska insatserna hjälper. Konkreta situationer kräver konkreta strategier.  Boken riktar sig till pedagoger, skolledare och andra yrkesgrupper som vill utveckla skolans verksamhet för att kunna erbjuda optimalt stöd för alla elevers utveckling. Även andra som vill förstå mer om varför elever med svårigheter så lätt hamnar i svårigheter i skolan bör läsa denna bok.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,30 MB

FILNAMN: Elever med neuropsykiatriska svårigheter - - vad gör vi och varför?.pdf

ISBN: 9789144057040

UTGIVNINGSDATUM: 2015-08-11

Elever med neuropsykiatriska svårigheter - - vad gör vi och varför?-boken skrevs 2015-08-11 av författaren Gunilla Carlsson Kendall. Du kan läsa Elever med neuropsykiatriska svårigheter - - vad gör vi och varför?-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Gunilla Carlsson Kendall.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Elever med neuropsykiatriska svårigheter : vad gör vi och ...

I Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag. Läs mer

Om NPF - Riksförbundet Attention

I Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag. Läs mer

Messy Church 2 : idéer för att skapa lärjungar i en gemenskap med Kristus i centrum
42 Arkösund Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Poirots jul
Tidskriftsengelska : engelsk-svensk ordbok på engelska och amerikanska tidskrifter
Kultur, säkerhet, hållbar samhällsutveckling : områdesgruppen för forskning
Kryptosektion IV - Försvarsstaben läser hemliga tyska telegram 1941-42
Konsten att läsa faktatexter
Det yttersta skyddsnätet - - Om arbete med socialbidrag
Forma kroppen och maximera din prestation 2
Fader vår
Det goda franska köket
Den befästa staden
Artemis
Inom cirkeln
Språkbanan 3
Bönens sång och psykoterapi : två tillägg till till principerna i En kurs i mirakler
Hondjurets samlade värk
Flickan och skammen
Slampor. En e-singel ur Granta 6
Kurdish proverbs and sayings: Feylî dialect, English translation