Historia i futurum PDF

Skopia.it Historia i futurum Image
BESKRIVNING
Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats - eller inte tillämpats - på grundskolans och gymnasiets historieämne. I princip alla som sysslar med historia professionellt, inte minst i skolan, bedömer och värderar ständigt vad som är att anse som bra och dålig historia. Avhandlingen syftar till att, med hjälp av historievetenskap, historiekultur och pedagogiska teorier, begripliggöra vari progression i ett enskilt ämne som historia egentligen består: Hur kan kunskapsutveckling i historia definieras? Vilka olika typer av progression kan identifieras i styrdokument och lärobokstexter mellan 1919 och 2012? Vari består skillnaderna mellan å ena sidan kunskapsutveckling över tid och å andra sidan kunskap för olika tider? En av avhandlingens centrala utgångspunkter är att historia både handlar om vetenskap och om livs- och erfarenhetsvärlden, där den senare är en av premisserna för historiemedvetandet, nämligen att vi i en och samma tankegång tänker kring dåtid, nutid och framtid. Frågan är då hur ett historiemedvetande kan kvalificeras utifrån en syn på historia som ett ämne som omfattar såväl kunskap om det förflutna som tolkning och medvetande. Historia i futurum är Helén Perssons doktorsavhandling i historia.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,13 MB

FILNAMN: Historia i futurum.pdf

ISBN: 9789188899040

UTGIVNINGSDATUM: 2018-10-03

Vill du läsa Historia i futurum pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Helén Persson. Att läsa Historia i futurum online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Disputation 1 november: Historia i futurum

Futurum är enligt den franske språkvetaren Antoine Meillet inget nödvändigt tempus, men i de språk där det finns så ändras det kontinuerligt (Sundell 1991:11-12). Så ser det onekligen ut för franskans del där tempusen som ut-trycker framtid under historiens gång har växlat mellan analytiska och syntetiska former.

Historia i futurum | The Faculties of Humanities and ...

Futurum Fastigheter äger cirka 357 000 kvm och förvaltar idag cirka 446 fastigheter. Omsättningen uppgår till cirka 353 mnkr. Bolaget bildades 2012 och har sedan dess byggt om och byggt nytt för cirka 1 mdkr. Futurum Fastigheter i Örebro AB. 019 - 767 91 00. [email protected]

Asterix och vikingarna
Guldmakaren
Ekeby : en gotländsk socken genom sju sekler
Doktor Murkes samlade tystnad : 12 efterkrigsnoveller
Den enkla sanningen
Skamligt
Kollegialt lärande - Resan mot framtidens skola
Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2
Mayakalenderns Almanacka 2011
Bronsryttaren och andra dikter
Grundläggande hållfasthetslära
Där ute går världen under
Samtal med min far, Adonis
Smaklig måltid! Wok