Semesterlagen med kommentarer PDF

Skopia.it Semesterlagen med kommentarer Image
BESKRIVNING
Detta är den sjunde omarbetade upplagan av kommentaren till 1977 års semesterlag.Efter utgivningen av den sjätte upplagan år 2010 har ytterligare ändringar och tillägg gjorts i semesterlagen. I lagen hänvisas nu även till ny lagstiftning angående semesterlagens tillämpning på Försvarsmaktens område. Bestämmelser har införts om s.k. gymnasial lärlingsanställning. Frånvaro på grund av s.k. korttidsanställning ska grunda rätt till semesterlön. Ändringar har vidare gjorts i 17 a § om semesterlönegrundande frånvaro vid ledighet enligt föräldraledighetsbestämmelserna. Även i denna upplaga lämnas en kortfattad redovisning för beräkningen av semesterlön i några centrala kollektivavtal.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,69 MB

FILNAMN: Semesterlagen med kommentarer.pdf

ISBN: 9789139114727

UTGIVNINGSDATUM: 2015-04-14

Vill du läsa Semesterlagen med kommentarer pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Gerhard Wikrén. Att läsa Semesterlagen med kommentarer online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Semesterlagen - Med kommentar | Infosoc kompetensutveckling

Semesterlagen med kommentarer Dimensioner 212 x 140 x 15 mm Vikt 375 g SAB Ohab-c ISBN 9789139114727. Du kanske gillar. Diskrimineringslagen : en kommentar Susanne Fransson, Eberhard Stüber Häftad. 1052. Anställningsskydd : en lagkommentar Lars Lunning ...

Semesterlag (1977:480) | Lagen.nu

Semesterlagen - med kommentarer av LO ... De jämställs med söndag och helgdag. De 25 se-mesterdagarna läggs då ut på de dagar som annars skulle ha varit arbetsdagar. I semesterledigheten på fem veckor ingår dels de 25 semesterdagarna, dels sådana arbetsfria dagar (lördagar och sönda -

Gränsland
Stanna alla klockor : om att förlora någon, ta farväl, sakna, hoppas och undra hur livet ska fortsätta utan
Kornas planet : om jordens och mångfaldens beskyddare
Robotar och övervakning i vården av äldre : etiska aspekter
En ärthjärnas självbiografi
Blickar tillbaka
Koll på matematik 1B Lärarguide
Systrarna - Bind 2
Dikter på vers och prosa: från hemma och ute
Intets Änglar : Intets Änglar
Skrivbok - Kollage
Mannen med den kluvna läppen
Internrevisionen och det paradoxala oberoendet
Höra stenarna sjunga
Guldbröllop
Att föda