Stress i arbetslivet PDF

Skopia.it Stress i arbetslivet Image
BESKRIVNING
Inom stressforskningen har man länge studerat kroppens stressystem och sambandet med arbetsorganisatoriska förhållanden. Denna kunskap når dock inte alltid ut till chefer och andra som kan genomföra förändringar. Den här boken tar upp vad stress egentligen är och hur det tar sig uttryck. Här beskrivs de faktorer som påverkar hälsan och olika signaler på stressrelaterad ohälsa. I boken finns också beskrivet vad som påverkar återhämtningen och därmed hur mycket belastning en människa tål. Boken tar även upp förebyggande åtgärder mot stressrelaterad ohälsa. Boken är riktad till arbetsgivare såväl som arbetstagare och deras representanter, till exempel skyddsombud.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,33 MB

FILNAMN: Stress i arbetslivet.pdf

ISBN: 9789175229799

UTGIVNINGSDATUM: 2008-02-01

Stress i arbetslivet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Stress i arbetslivet online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Psykosociala risker och stress på arbetsplatsen ...

Stress och utmattning i arbetslivet. Kunskap om individ och organisation Reflekterande kollegiala samtalsgrupper ska ses som ett komplement till övriga organisatoriska insatser som redan idag genomförs på arbetsplatser för att minska eller förhindra stress.

10 tips för att motverka stress | Previa

Att aktivt arbeta med att förebygga osund stress i arbetslivet gynnar både individen, arbetsgruppen och hela verksamheten. Och forskning visar att genom att börja prata om stress med kollegor så både mår vi bättre och känner oss mindre stressade.

Gamla goda fiender
Opium
Svärmare och harkrank : noveller
Den som ser
Avd. för grubblerier
Lek och lyssna! : att möta barn med värme och respekt
Hjärta av stål
Vikingarnas vardagsliv: Hus, skepp, kläder, vapen och gravskick. Återutgivning av text från 1869
Neuromancer-trilogin
Estera : essä
Miljöfarliga sjötransporter : internationella skadeståndsregler
Uppdrag Språk och matematik i förskola och förskoleklass
När ingen vet
Tak för fattigdom : så skyddar vi demokratin