Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete PDF

Skopia.it Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete Image
BESKRIVNING
Vilka värderingar och teorier utgör grunden i socialt arbete? Vilka verktyg har socialarbetare i arbetet med barn och unga, och hur använder man dem i praktiken? Vilka färdigheter krävs i arbetet? Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför? I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av förhållningssätt inför människor som på olika sätt har svårigheter i livet. Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på. Här beskrivs olika terapiinriktningar som bidragit med begrepp och verktyg som används i arbetet, grundläggande kunskap om utvecklingspsykologi och gruppsykologi, samt vad forskning har visat vara viktiga faktorer för social förändring. I del 2 beskrivs metoder för kontakt- och relationsutveckling, förändringsoptimism och resursorientering, normer och gränser, gruppmetoder, familjearbete och uppföljning. Del 3 tar upp olika sidor hos socialarbetaren, vilka färdigheter som krävs, vilka rollförväntningar och etiska ställningstaganden som uppstår. Boken innehåller många fallbeskrivningar från praktiken, och ger en mängd idéer till arbetet med barn, unga och familjer. Allianser vänder sig till studenter inom socionomutbildningen och relaterade kurser, samt till yrkesverksamma inom socialt arbete.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,56 MB

FILNAMN: Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete.pdf

ISBN: 9789144069807

UTGIVNINGSDATUM: 2011-09-05

Vill du läsa Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Odd Arne Tjersland,Gunnar Engen,Ulf Jansen. Att läsa Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Juridik Och Rättsvetenskap I Socialt Arbete

Vad är Socialt arbete Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning.

Odd Arne Tjersland - Böcker | Bokus bokhandel

2.4 Metoder i socialt arbete ... 4.2 Arbete efter vetenskapliga metoder och teorier ... splittringar och allianser. I Västvärlden och andra kapitalistiska länder har individens behov av skydd tagits om hand genom formella välfärdsstater som omfattar både pensioner och sociala förmåner samt ...

Klara nivån! - Spanska 2 Digitalt elevpaket (Digital produkt) - Även för Spanska språkval åk 9
Den Sörgande Turtur-Dufwan
Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform. Ds 2017:40 :
Jubileumsskrift - Connemaraprofiler under 50 år
Löftet från Havsrandsöarna : händelser under Klosterlasses vistelse i Norden år 1606
Mun till mun - marknadsföring via referenser
Omvägar till sanningen : nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap
Viewpoints Vocational, Lärar-CD (3 st)
Dagboken
Lojalitetens pris
Abakus Matte från början Elevbok
En julsaga
Hitlers hemliga krig
Event : mamma jag vill åka på festival!