Matematikens historia PDF

Skopia.it Matematikens historia Image
BESKRIVNING
Denna bok är avsedd som en introducerande kursbok i mate matikens historia. Den har som mål dels att beskriva utvecklingen av de grundläggande matematiska begreppen, dels att ge en representativ bild av matematikens historia fram till våra dagar. Ett genomgående tema är att visa hur matematik och andra vetenskaper förhåller sig till det omgivande samhället. Boken framhåller särskilt att matematikens rötter går ner i flera skilda geografiska områden och kulturer och vill poängtera sambandet mellan dem. Sedan första upplagan av denna bok publicerades 2004 har forskningen inom äldre tiders matematik gett mycket ny kunskap. Författaren har valt att fördjupa avsnitten om kinesisk och arabisk matematik. Boken innehåller även några nyskrivna avsnitt, bland annat om algebran under 1700- och 1800-talet. Boken vänder sig både till dem som vill förstå elementär matematik och dess historiska utveckling och dem som vill få en översiktlig kunskap även om modern matematik och dess historiska rötter.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,85 MB

FILNAMN: Matematikens historia.pdf

ISBN: 9789144083162

UTGIVNINGSDATUM: 2013-09-03

Vill du läsa Matematikens historia pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Bo Göran Johansson. Att läsa Matematikens historia online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Matematikens historia i gymnasiematematiken

Detta är en tidsaxel för matematikens historia.. 2000-1500 f.Kr. - En praktisk geometri med enkla formler utvecklas i Babylonien och Egypten.Lertavlor och papyrusrullar ("Moskva-papyrusen", ca 1850 f.Kr. och "Rhindpapyrusen", ca 1650 f.Kr.) vittnar om olika typer av matematiska problem.550 f.Kr. - Pythagoras från den grekiska ön Samos organiserar ett sällskap som sysslar med matematik och ...

Kursplan för Matematikens historia - Uppsala universitet

Detta är en tidsaxel för matematikens historia.. 2000-1500 f.Kr. - En praktisk geometri med enkla formler utvecklas i Babylonien och Egypten.Lertavlor och papyrusrullar ("Moskva-papyrusen", ca 1850 f.Kr. och "Rhindpapyrusen", ca 1650 f.Kr.) vittnar om olika typer av matematiska problem.550 f.Kr. - Pythagoras från den grekiska ön Samos organiserar ett sällskap som sysslar med matematik och ...

Kampen om utbildningsprogrammen : skolradion och utbildningsradion 1925-200
Glasklar brytning i gesterna
PT-Fias tio i topp
Linda och Valentin: Jakolassens rustning
Ideella värden i fastighetsrätten
Matematik 3000: Breddning/Vektorer
Truck stop
Tiga kan jag inte : Alma och Armenierna
Skapelsens krona
Trubaduren : möten minnen
Oremus: katolsk bönbok
Fånga och döda : lögner, spioner och konspirationer för att skydda förövare
Från Albion till Boulognern : till hundraårsminnet av Gävle Stads Spårvägar 1909-1956
Ät som en rockstjärna
Herretänkare. Essäer och tidskritik