Framtidsutmaningar : det nya Sverige PDF

Skopia.it Framtidsutmaningar : det nya Sverige Image
BESKRIVNING
Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel? Svaren är så klart omöjliga att veta: hur det blir är upp till framtiden att avslöja. Samtidigt påverkas svaren av hur vi agerar i nuet. De formas av i vilken utsträckning vi har förmågan att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som väntar och hur dessa bäst ska mötas. Den här boken handlar därför om olika framtida samhällsutmaningar som Sverige står inför inom områden som arbetsmarknad, demokrati, företagande, globalisering, integration, integritet, klimat och miljö, kultur, medier, omsorg och vård, politiskt ledarskap, religion, stadsplanering och utbildning. Tillsammans tecknar kapitlen en karta över det nya Sverige. Redaktör för boken är professor Jesper Strömbäck, huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,50 MB

FILNAMN: Framtidsutmaningar : det nya Sverige.pdf

ISBN: 9789186815813

UTGIVNINGSDATUM: 2012-12-27

Framtidsutmaningar : det nya Sverige är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Barbro Beck-Friis,Mats Benner,Klas Eklund,Viveca Ax:Son Johnson,Helena Jonsson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Framtidsutmaningar : det nya Sverige online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Framtidsutmaningar : Det nya Sverige - DIVA

Framtidsutmaningar det nya Sverige av Jesper Strömbäck Emma Stenström Klas Eklund Bo Rothstein Johan Rockström Qaisar Mahmood Viveca Ax:son Johnson Barbro Beck-Friis Mats Benner Helena Jonsson Emanuel Karlsten Pekka Mellergård Tobias Nielsén Eva Nordmark Maria Oskarson Mernosh Saatchi Nima Sanandaji Lars Trägårdh Ingela Wadbring Stina Westerberg Peter Örn ( E-media, E-bok, EPUB ) 2013 ...

Framtidsutmaningar : Det nya Sverige by Viveca Ax:son ...

Framtidsutmaningar : Det nya Sverige - Ebook written by Viveca Ax:son Johnson, Barbro Beck-Friis, Mats Benner, Klas Eklund, Helena Jonsson, Emanuel Karlsten, Qaisar Mahmood, Pekka Mellergård, Tobias Nielsén, Eva Nordmark, Maria Oskarson, Johan Rockström, Bo Rothstein, Mernosh Saatchi, Nima Sanandaji, Emma Stenström, Jesper Strömbäck, Lars Trägårdh, Ingela Wadbring, Stina Westerberg ...

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan : antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte. Musikvolym (spiral)
Det nya sjukhuset
Svenska Akademiens Handlingar 45, 2013 : Från år 1986, Fyrtiofemte delen
Befriande nåd
Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd : En longitudinell fallstudie
Knäcka sociala koden : Verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan
Läs med oss. Åk3, Lärarens bok
Tore Wretman : maten och livet
Visselblåsaren
Bland stubbar och kottar
The Genuine Contact Way
Det brinnande havet