Barns digitala aktiviteter : samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan PDF

Skopia.it Barns digitala aktiviteter : samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan Image
BESKRIVNING
Alla barn i förskolan ska ges förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens och få möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Läroplanens nya skrivningar innebär att det blir nödvändigt för förskollärare att kunna stötta barnen i denna process genom att utveckla sin egen digitala kompetens. Men vad betyder egentligen adekvat digital kompetens och vad kan det innebära för förskolans del? Läs mer Digitala teknologier har på kort tid förändrat hur vi kommunicerar, interagerar och konsumerar medieinnehåll. Den här boken ger forskningsförankrad kunskap om barns användning av digital teknologi och vad man som förskollärare behöver känna till för att genomföra undervisning som bidrar till barns utveckling, lek och lärande. Med konkreta exempel från förskolans vardag ligger fokus på att främja ett dynamiskt och stöttande samspel mellan barn, lärare och teknologi, vilket är en avgörande aspekt såväl för lärande som för digital kompetens. Ett avslutande kapitel handlar om digital lek och hur barns lek har förändrats i den digitala tidsåldern. Barns digitala aktiviteter riktar sig i första hand till förskollärarstudenter, förskollärare och rektorer i förskolan, men även till andra personer som är intresserade av forskningsbaserad kunskap om barn och digitala teknologier. Om författarna Malin Nilsen är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och har även mångårig erfarenhet av arbete som förskollärare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,49 MB

FILNAMN: Barns digitala aktiviteter : samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan.pdf

ISBN: 9789147127719

UTGIVNINGSDATUM: 2020-04-23

Barns digitala aktiviteter : samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Malin Nilsen. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Barns digitala aktiviteter : samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Barns digitala aktiviteter: Samspel mellan barn, lärare ...

Med konkreta exempel från förskolans vardag ligger fokus på att främja ett dynamiskt och stöttande samspel mellan barn, lärare och teknologi, vilket är en avgörande aspekt såväl för lärande som för digital kompetens. Ett avslutande kapitel handlar om digital lek och hur barns lek har förändrats i den digitala tidsåldern.

SwePub - sökning: lek, språk, förskolan

till digitala aktiviteter i förskolan. Abstract ... Den här studien hade inte varit möjlig att genomföra om inte barn och peda-goger så öppenhjärtigt släppt in mig i deras vardag på förskolan. ... Institutionella förutsättningar för användandet av digitala teknologier....19 Barns användande av digitala teknologier i förskole- och

En kontinent av aria : diktsamling
Ett amerikanskt äktenskap
Dödskaravanen
Entreprenörsdriven företagsutveckling : Camfils tillväxt under 50 år
Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt
Intrångsundersökning i varumärkesrätten : ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering
Gift dig aldrig med en spelman : röster om folkmusik i Dalarna
Generalens besök : en lektion i ledarskap och kurage
Inferno
Det kommer alltid en vår
Skynda att älska
Fuckboy: Praktisk¿handbok i konsten att¿dejta¿
Släkten är värst, Sune
Den färglöse herr Tazaki
Vinter