Biojet för flyget. SOU 2019:11 : Betänkande från Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M2018:01) PDF

Skopia.it Biojet för flyget. SOU 2019:11 : Betänkande från Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M2018:01) Image
BESKRIVNING
Några av utredningens förslag:Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade utsläpp i flyget. En långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen införs. Möjligheten att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtalen.Försvarsmakten ges i uppdrag att upphandla biojetbränsle för den volym flygfotogen som statsflyget tankar i Sverige. Försvarsmakten och Försvarets materielverk ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inhemsk produktion och användning av biojetbränsle för Försvarsmaktens ändamål. Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett investerings- eller driftsstöd ska utvecklas för produktionsanläggningar med ny teknik som initialt är för kostsam för att kunna konkurrera i reduktionsplikten. Konsumentverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag för redovisning av klimatpåverkan för långväga resor, en klimatdeklaration. En utredning tillsätts om utökad nattågstrafik som ett alternativ till flygresor. Särskild utredare: Maria Wetterstrand

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,43 MB

FILNAMN: Biojet för flyget. SOU 2019:11 : Betänkande från Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M2018:01).pdf

ISBN: 9789138249079

UTGIVNINGSDATUM: 2019-03-04

Biojet för flyget. SOU 2019:11 : Betänkande från Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M2018:01) är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Miljö-Och Energidepartementet. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Biojet för flyget. SOU 2019:11 : Betänkande från Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M2018:01) online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Yttrande över Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget Dir. 2018:10 Publicerad 26 februari 2018 Regeringen tillsätter en särskild utredare att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen.

Biojet för flyget. SOU 2019:11 : Betänkande från ...

M 2018:08 Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam ... M 2018:01 Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget . Redovisningsdatum. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2019. Mer information. SOU 2019:11 Biojet för flyget . Äldre poster.

Het sommar
SCUM Manifest
Wings Mini. 9, Lärarhandledning
Sanningen
Framtiden är vår/Trubbel i paradiset
TIL : Tidig Intensiv Lästräning
Växande världar : om spel, spelkulturer och spelare i samtiden
Maskinelement : övningar
Den långe från Sundsvall
von Döbeln
Frostnatt
C
Psykisk ohälsa hos äldre
Kulturarvspolitik : Visby : från sliten småstad till medeltidsikon
I flyktens skugga
Otid
Längtan kom
Övningsbok i statistik : för hälsovetenskaperna
Klostret i Tårarnas Dal: Häxmästaren 13
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Ds 2018:1 :