Finansiell reglering och tillsyn PDF

Skopia.it Finansiell reglering och tillsyn Image
BESKRIVNING
Finansiella företag, såsom banker och försäkringsbolag, måste leva upp till omfattande krav på sin verksamhet. Det handlar om komplexa och detaljerade regelverk, samt kontroll av denna regelefterlevnad genom myndighetstillsyn. Boken belyser och diskuterar utvecklingen när det gäller regleringen av och tillsynen över finansiella företag inom EU och Sverige, inte minst efter den globala finanskrisen 2007-2009. Finansiell reglering och tillsyn samlar en rad ekonomiska, juridiska och historiska texter om olika reglerings- och tillsynsfrågor. Samtliga av bokens författare är verksamma inom områden som på olika sätt berör regelverk, regelefterlevnad, redovisning och övervakning av finansiella företag. De är både praktiker och forskare, vilket gör att läsaren får ta del av såväl teoretiska perspektiv som praktiska erfarenheter. Boken illustrerar den bredd av frågeställningar som ryms inom området och ger samtidigt en fördjupad förståelse för de olika utmaningar som boken lyfter. Boken riktar sig främst till yrkesverksamma ekonomer och jurister i framför allt bank- och försäkringssektorn, samt till forskare, akademiker och studenter med intresse för de här frågorna. Författarnas förhoppning är att innehållet kan bidra dels till ökad kunskap om dagens läge och hur vi hamnat där vi är nu, dels till en diskussion om framtidens finansiella reglering och tillsyn.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,76 MB

FILNAMN: Finansiell reglering och tillsyn.pdf

ISBN: 9789144131757

UTGIVNINGSDATUM: 2019-10-31

Finansiell reglering och tillsyn-boken skrevs 2019-10-31 av författaren Anna-Karin Stockenstrand,Rebecca Söderström,Peter Öhman. Du kan läsa Finansiell reglering och tillsyn-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Anna-Karin Stockenstrand,Rebecca Söderström,Peter Öhman.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Claes Norgren Consulting

Exempel på reglering och tillsyn i andra länder Socialstyrelsen har gjort ett försök till inventering av hur det ser ut i de öv-riga nordiska länderna samt Tyskland. I Norge finns en föreskrift om frisörverksamhet, hudvård, tatuering och håltagning från 1998 som ändrades 20091. Föreskriften gäller inte medicinsk

Skyddsombudsrätt : skydds- och arbetsmiljöombud ...

Till detta kommer en snabb utveckling av praxis och god sed samt interna regelverk hos de finansiella instituten. Sammantaget ställer dessa regelverk stora krav på juridisk kompetens och administrativa resurser hos instituten. Gernandt & Danielsson är sedan många år marknadsledande inom finansiell reglering.

Varför dog Samantha?
Vandra Blekingeleden
Digitala medier i förskolan : teorier som verktyg
Ellie och harpmakaren
Kvinnor och makt : ett manifest
JJ : så vävdes ett livsverk : en berättelse om de vävda konstverken från Judit Johanssons ateljé i Knäred
Ljuset i mörkret är du
Den rätta tiden för en kula i hjärtat
Döden är bara början
Magasinet Arena 5(2015)
Förskolan - - uppdrag och juridik
När dörren öppnas
Alfabet