Läsförståelse C PDF

Skopia.it Läsförståelse C Image
BESKRIVNING
Serien Läsförståelse har fått ny layout och många nya texter och bilder. Trots alla nyheter finns seriens omtyckta upplägg kvar.Hitta information på olika nivåer I Läsförståelse tränas eleverna till att bli aktiva läsare - läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är konstruerade så att svaren måste sökas i texten och motiveras utifrån den, ibland i kombination med egna erfarenheter. I Läsförståelse får eleverna möta olika texttyper, t.ex. berättelser, noveller, utdrag ur romaner, insändare, reportage, dikter, fabler, instruktioner, recensioner, inbjudningar och reklamtexter. Olika texter läses på olika sätt, och detta ska eleverna bli medvetna om och arbeta med. En läsare med genrekunskap har lättare att "genomskåda" en text och förstår, till exempel, att man i en insändare läser en persons åsikter, inte fakta. I boken finns 22 texter, både faktatexter och skönlitterära texter. Några genrer återkommer i alla böcker, några i två eller tre, medan ytterligare några tas upp bara i en av böckerna. Textmängden och textens svårighetsgrad ökar i rimlig omfattning från bok till bok. I Läsförståelse är varje uppslag ett kapitel. På vänstersidan finns den text som eleverna ska läsa och sedan arbeta med. Här finns också uppgifter att arbeta med före läsningen, frågor som hjälper eleverna att lättare komma in i texten. På högersidan finns uppgifter med tre olika inriktningar på frågor. Vad står det i texten?Svaret på gröna uppgifter står klart och tydligt i texten. Vad säger texten?Svaret på gula uppgifter står också i texten, men det står mellan raderna. Eleverna måste dra egna slutsatser. Fundera över textenI de röda uppgifter får eleverna reflektera över det som sägs i texten, och vara kritiska.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,55 MB

FILNAMN: Läsförståelse C.pdf

ISBN: 9789144092867

UTGIVNINGSDATUM: 2014-01-14

Läsförståelse C är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Görel Hydén,Magdalena Schubert,Cecilia Svidén. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Läsförståelse C online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Läsförståelse C - - Hitta läromedel

När man arbetar med läsförståelse i klassrummet finns olika tillvägagångssätt som kan användas vid arbetet med både bakgrundskunskap, textstruktur och tolkningsstrategier. Många gånger görs arbetet med de tre delarna parallellt eller samtidigt. Denna artikel behandlar olika undervisningsmodeller som kan användas för att öka elevernas innehållsförståelse och engagemang i ...

Bedömningsstöd svenska/svenska som andraspråk grundskolan ...

Läsförståelse C, Adastra Läromedel AB, Läsförståelse C, tryckt punktskrift, tät, enkelsidig Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Mitt 20-tal och mitt 30-tal
Presidenten är försvunnen
Följeslagaren
Låt det som varit vila
Upplösta familjer
101 Tankar om aktier : din guide till bättre investeringsbeslut
Dubbelsängen i Chua : och andra berättelser
Kanotidrott: 150 år av glädje
När dykaren lämnar sina kläder
Ögonblick
Bra böckers årsbok 2004