En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67. : Betänkande från Överskottsmålskommittén PDF

Skopia.it En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67. : Betänkande från Överskottsmålskommittén Image
BESKRIVNING
Den parlamentariskt tillsatta Överskottsmålskommittén har haft i uppdrag att se över målet för den offentliga sektorns finansiella sparande och föreslår mindre förändringar i det finanspolitiska ramverket. I Sverige finns en bred politisk uppslutning bakom ramverket. Denna samsyn grundar sig på erfarenheterna från den djupa ekonomiska krisen i Sverige i början av 1990-talet. Svensk ekonomi befann sig då i en allvarlig situation med mycket stora underskott i de offentliga finanserna och med en snabbt ökande offentlig skuld. Under budgetsaneringen infördes ett överskottsmål för den offentliga sektorns finansiella sparande och ett flerårigt utgiftstak för statens och pensionssystemets utgifter. Genomgripande förändringar gjordes i statens budgetprocess för att stärka budgetdisciplinen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,22 MB

FILNAMN: En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67. : Betänkande från Överskottsmålskommittén.pdf

ISBN: 9789138245057

UTGIVNINGSDATUM: 2016-10-06

En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67. : Betänkande från Överskottsmålskommittén-boken skrevs 2016-10-06 av författaren Finansdepartementet. Du kan läsa En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67. : Betänkande från Överskottsmålskommittén-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Finansdepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Svensk kontanthantering. SOU 2014:61 : Betänkande från ...

sou 2016 67 En översyn av överskottsmålet Betänkande av Överskottsmålskommittén Stockholm 2016 SOU 2016:67 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 ...

En översyn av överskottsmålet Statens offentliga ...

Kommittén överlämnar härmed sitt betänkande En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67). ... I betänkandet redogörs för konsekvenserna av fem alternativa målnivåer för det finansiella sparandet på mellan -0,5 ... En avvikelse från överskottsmålet föreligger om det strukturella sparandet under det innevarande eller det ...

Cayenne - kryddpojken med bett
Samverkan på spel : rationalitet och frustration i nätverksstyrning och svensk stadsdelsförnyelse
De två tornen : andra delen av Ringarnas herre
Pjäser : urval och förord Angelica Ahlefeldt-Laurvig
En modern familj
Falkens döttrar
Filosofernas krig : den europeiska filosofin under första världskriget
Mamma, pappa, barn
Fallet Bromander
18 Nybro Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000