Elektromekanik PDF

Skopia.it Elektromekanik Image
BESKRIVNING
El och Energi 360 är ett undervisningskoncept för El- och energiprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen. El och Energi 360 omfattar faktaböcker och digitala läromedel för de programgemensamma kurserna. Energiteknik, elektromekanik, datorteknik, praktiskt elarbete, säkerhets- och miljöfrågor med flera ämnen beskrivs både teoretiskt och praktiskt. Du kan köpa faktamaterialet och få övningsmaterialet på köpet. Läs mer El- och energiprogrammets digitala paket utgörs av faktamaterial i form av onlineböcker som täcker den programgemensamma delen samt El och energi 360 Pluswebb. Det digitala paketet innebär att du betalar 750 kr för faktaböckerna, och får övningsmaterialet köpet (ordinarie pris för faktaböckerna är 900 kr). El och Energi 360 Pluswebb El och Energi 360 Pluswebb utgör ryggraden i konceptet, och är en övningswebb för årskurs 1 på El- och energiprogrammet. Den omfattar 5 delkurser som svarar upp mot Skolverkets kursplaner för: - Elektromekanik - Energiteknik 1 - Datorteknik 1 - Mekatronik 1 - Den femte delkursen ger eleven en introduktion till El- och energiprogrammet. Här finns: - interaktiva självrättande övningsuppgifter med pedagogisk återkoppling - tydliga instruktioner, beskrivningar och underlag för praktiskt arbete - inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete. Så jobbar du i El och Energi 360 Pluswebb Du delar ut arbetsordrar till eleverna digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och ger en beskrivning av arbetsordern. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i El och energi 360 Pluswebb. Eleverna får därefter underlag för att kunna genomföra praktiskt arbete. Som avslutning dokumenterar och reflekterar eleverna över det genomförda arbetet i en inlämningsuppgift. Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.Liber samarbetar med Terco och i vissa av arbetsordrarna utförs laborativa/praktiska arbetsmoment med Tercos labbutrustning.El och Energi 360 faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker) Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan du dessutom få dem upplästa. Varför fem böcker till fyra kurser på årskurs 1? Liber satsar på en läromedelsserie som ger en helhetssyn på utbildningen och de fyra första programgemensamma kurserna. Därför har vi skapat en introduktion som knyter ihop de kurserna och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Målet är att eleverna ska se möjligheterna och vilja sätta upp egna mål för sin utbildning. Faktabok: Introduktion till El- och energiprogrammet Den här boken ger en helhetssyn på utbildningen och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Den visar vilka möjligheter en utbildning på el- och energiprogrammet kan ge och hur eleverna bäst utnyttjar de möjligheterna. Boken introducerar också eleven till de olika yrkesrollerna och hur branschen fungerar. Eleven får en introduktion till kompetenskrav, säkerhetskrav, arbetsmiljöarbete, elsäkerhet, entreprenörskap och miljöaspekter. Finns även som Onlinebok. Faktabok: Elektromekanik Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik. Den behandlar elsystemets grunder och uppbyggnad och innehåller både teoretiska och praktiska moment inom det område område som omfattar tillåtna arbeten utan elbehörighet. Dessutom behandlas övriga delar inom kursen Elektromekanik, såsom mekaniskt arbete och ar

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,70 MB

FILNAMN: Elektromekanik.pdf

ISBN: 9789147085422

UTGIVNINGSDATUM: 2011-09-05

Elektromekanik-boken skrevs 2011-09-05 av författaren Paul Håkansson. Du kan läsa Elektromekanik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Paul Håkansson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Fläktar - Elektromekanik | Kjell.com

Meta Elektromekanik är ett läromedel för gymnasieämnet elektroteknik och kursen elektromekanik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb. Meta Elektromekanik Instuderingsuppgifter innehåller uppgifter till faktaläromedlet Meta Elektromekanik. Läromedlet behandlar enkla elarbeten och installationsteknik utifrån ett elsäkert arbetssätt.

Elektromekanik - Conrad

Här hittar ni: Elektromekanik. Hydraulkompaniet AB är er kompletta leverantör av Hydraulik, Pneumatik, Mätutrustning och Filter.

Kom i gång! 8 Lärarhandledning
1222 över havet
En enkel introduktion till klickerträning
Snö
Löften i London/Sensuellt spel
Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultat
Fritt inträde? : Ungdomars och invandrades väg till det första arbetet
Stora Lund / Hästholmen : Östergötlands andra flygfält
En komikers uppväxt
Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 4B Ny upplaga
Handla rätt för en giftfri barndom
Jag blir utmattad av att inte få prata...
Helenas hämnd, Släkten del 4
Heta Vax med Hallifax
Brorslotten
Good Stuff GOLD 5 Teacher's Book - Engelska åk 5
Mänskliga rättigheter för alla och envar