Mobiltelefonins hälsorisker : fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal PDF

Skopia.it Mobiltelefonins hälsorisker : fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal Image
BESKRIVNING
Ända sedan 1960-talet har forskare beskrivit ett antal sjukdomssymtom som fått samlingsnamnet "mikrovågssyndromet" och som uppstår när människor utsatts för mikrovågor under en längre tid.Trots kunskapen tillåts mobilindustrin att förorena miljön med allt mer mikrovågor i allt fler sammanhang. Idag exponeras vi dygnet runt för strålningsnivåer som är högre än någonsin tidigare i historien.Allt fler människor från olika delar av världen vittnar idag om de symtom som beskrevs i mikrovågssyndromet och kopplar dessa till trådlös teknik. Ett ökande antal läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser.Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Men riskerna har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna. Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om. Den avslöjar också WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med och kopplingar till mobilindustrin.Ur boken Mobiltelefonins hälsorisker: "Jag vill att allmänheten ska veta att vetenskapen inte bedrivs så som den beskrivs i tidningarna. Jag vill att gemene man ska förstå att de inte rakt av kan acceptera vetenskapsmäns uttalanden utan måste ta dem med en nypa salt, eftersom de alltför ofta tjänar egna intressen och vilseleder. På det sätt som vetenskapen för närvarande finansieras och utvärderas, lär vi oss mer och mer om mindre och mindre, och vetenskapen blir vår fiende i stället för vår vän" Professor Robert O. Becker.Mona Nilsson är miljöekonom och journalist. Hon skriver i tidningen Miljömagasinet. Boken Mobiltelefonins hälsorisker - Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal bygger på sju års omfattande research: Granskning av forskningsresultat, myndighetsdokument och mediabevakning, intervjuer med forskare, mobilstrålningsskadade, läkare, experter, myndighetsrepresentanter m.fl.Mona Nilsson är flitigt anlitad som föredragshållare och har tidigare gett ut Spelet om 3G - fakta och desinformation i det trådlösa samhället.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,79 MB

FILNAMN: Mobiltelefonins hälsorisker : fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal.pdf

ISBN: 9789163331480

UTGIVNINGSDATUM: 2010-06-07

Vill du läsa Mobiltelefonins hälsorisker : fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mona Nilsson. Att läsa Mobiltelefonins hälsorisker : fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Mobiltelefoni - nya möjligheter på gott och ont | Lennart ...

Mobiltelefonins hälsorisker : fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal av Mona Nilsson Häftad , Svenska, 2010-06-07

LIBRIS - Mobiltelefonins hälsorisker

Mobiltelefonins hälsorisker - Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal (2010)

Jag vägrar dö nyfiken
33 läs- och skrivövningar i svenska som andraspråk
Städer
Hänsynslös misshandel
Man dör inte av stress : man slutar bara att leva - om utmattningssyndrom
Annat folk
Att leda och utveckla sjukvård 1.0
Då tystnar sången: en småstadskrönika
Flygfärdig : om när barnen lämnar boet
Lärande för ledarskap : eller hur kommer kompetensen in i chefen och ut i o