Förskolebarnets mänskliga rättigheter PDF

Skopia.it Förskolebarnets mänskliga rättigheter Image
BESKRIVNING
Boken handlar om hur barnets mänskliga rättigheter ska kunna garanteras i förskolan och vilka konsekvenser det får för både personal och föräldrar. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention, liksom svensk lagstiftning och läroplanen för förskolan.Författaren klargör sambandet mellan utveckling, behov och rättigheter. De viktigaste principerna i barnkonventionen får stort utrymme: principen om barnets bästa, alla barns lika rätt och barnets rätt att få komma till tals. Men också barnets rätt till privatliv och åsiktsfrihet liksom rätten till lek och kultur behandlas. Allt åskådliggörs genom talrika exempel från en avdelning på förskolan Vilda skogen, där läsaren får lära känna både barn, föräldrar och personal i vardagliga situationer som beskrivs och kommenteras. Ambitionen är att visa hur ett barnrättstänkande kan gestaltas i det dagliga arbetet och umgänget med barnen - och vilka dilemman som då kan uppstå. Boken vänder sig i första hand till studenter på grundläggande utbildning för arbete i förskolan, påbyggnadsutbildningar och rektorsutbildning. Den är också en viktig källa till kunskap för verksamma förskollärare och förskolechefer liksom för intresserade föräldrar, politiker och personal inom barnhälsovård och socialtjänst.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,89 MB

FILNAMN: Förskolebarnets mänskliga rättigheter.pdf

ISBN: 9789144075051

UTGIVNINGSDATUM: 2011-12-01

Förskolebarnets mänskliga rättigheter-boken skrevs 2011-12-01 av författaren Lars H Gustafsson. Du kan läsa Förskolebarnets mänskliga rättigheter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Lars H Gustafsson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Förskolebarnets mänskliga rättigheter - Lars H Gustafsson ...

Där beskrev hon innebörden av att bevilja och fullfölja mänskliga rättigheter, bara några år efter det att FN kungjorde sin allmänna deklaration om de mänskliga rättigheter 1948. Mot bakgrund av judarnas rättslöshet under 1930 och 1940-talet insåg Arendt att mänskliga rättigheter i praktiken inte kan förverkligas utanför nationalstaten.

Förskolebarnets mänskliga rättigheter | Stockholms ...

Här är mer om Förskolebarnets mänskliga rättigheter i punktform- pdf-fil Förskolebarnets mänskliga rättigheter

Brev från Klara
Byggnadsarbete
MUMIN - Velike i male pustolovine
Vägen till Sugar Maple Inn
Fursten
Kallocain
Mötesplats Stockholm : underrättelsekriget i Sverige 1939-45
Ur djupen ropar jag : Job, Klagovisorna och vi
Kärleken blev mitt vapen
101 roliga lekar för vuxna (PDF)
Konsten att läsa tankar : hur du förstår och påverkar andra utan att de märker något
Titanicresenärer, främlingslegionärer och siare
Rektorer vid Uppsala universitet och deras porträtt
Jag såg dig inte komma
Henrik Berggren - Jag blev singel, sjuk och förlorade min kompis i cancer
Lyckopaketet
Clean Reset : 3 effektiva steg till din läkande kost