Rätten i den ekonomiska krisen PDF

Skopia.it Rätten i den ekonomiska krisen Image
BESKRIVNING
I samhället samspelar ekonomin och rätten med varandra. Ekonomisk recession och finansiella kriser eller kristendenser kan vara framkallade av rättsliga åtgärder och rättsliga åtgärder kan vidtas i försök att stävja såväl recession som kriser. Det rättsliga tänkandet kan vara påverkat av ekonomiska maktförhållanden och föreställningar om aktörer på olika områden. Rätten i den ekonomiska krisen var ett aktuellt ämne när arbetet med denna antologi inleddes och det har blivit än mer aktuellt idag. Ett återkommande tema är avvägningen mellan olika intressen i lagstiftning och rättstillämpning och hur denna avvägning eventuellt förändras under ekonomiska kristider. I boken berörs såväl rättshistoriska som komparativa ämnen men också mera specifika frågor inom olika rättsområden. Artiklarna rör de områden som kanske mest omedelbart påverkas av den ekonomiska krisen - insolvens-, kredit- och skatterätten - men behandlar också krisens vidare samhälleliga och rättsliga konsekvenser på till exempel det arbetsrättsliga och straffrättsliga området. Frågor som ställs är till exempel: - Hur har den skärpta internationella konkurrensen påverkat utvecklingen av advokatyrket i Europa? - Är så kallade seniorlån en skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron? - Vilken roll spelar mänskliga rättigheter för gäldenärers skyldighet att lämna information om sig själva?

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,33 MB

FILNAMN: Rätten i den ekonomiska krisen.pdf

ISBN: 9789176788080

UTGIVNINGSDATUM: 2012-01-02

Vill du läsa Rätten i den ekonomiska krisen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Catharina Calleman. Att läsa Rätten i den ekonomiska krisen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Rätten i den ekonomiska krisen - Catharina Calleman ...

i den ekonomiska krisen catharina calleman Reglerna om uppsägning på grund av arbetsbrist, och då särskilt tur-ordningsreglerna i 22§ lagen (1982:80) om anställningsskydd, har länge varit i centrum för debatten om arbetsrätten. I den ekonomiska kris som rådde under slutet av 2000-talets första decennium var den diskussionen livlig.

Webinarium om den ekonomiska Corona-krisen - Ekonomistas

KOMMENTAR. Ekonomiska kriser har existerat i minst 2 000 år - men mänskligheten ser ut att ha svårt att lära av tidigare kollapser. I sommar porträtterar SvD Näringsliv i en serie de hundra åren av ekonomiska kriser som passerat sedan ryska revolutionen sände ekonomiska chockvågor över Europa 1917.

Barn Noveller (Swedish)
Ridå upp för nästa akt
Från kulturimperialism till hybriditet. En översikt över teorier och litteratur om kulturspridning.
Konflikthanteringsboken : om vardagliga konflikter på jobbet
Bolagsledningens skadeståndsansvar
En Dag I Sverige : 3000 Fotografer - 24 Timmar
Retorik och presentationsteknik - Trollbind dina åhörare
469 snabba tips som ökar försäljningen i din internetbutik
Jag Var Dar: Minnen Fran 20 AR AV Gatukamp
Till Daniel
Gitarren och jag 1
Hjälp vad ska jag göra med räkorna??
Alexander den store
42195 m Berlin
David Ramms arv (stor stil)