Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 - Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund PDF

Skopia.it Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 - Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund Image
BESKRIVNING
Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 innehåller de Internationella sjövägsreglerna, svenska föreskrifter om sjövägsregler och andra relevanta författningar med kommentarer om bl.a. hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m.Syftet med boken är att tillhandahålla aktuella lydelser av föreskrifter som är av grundläggande betydelse för trafik med både skepp och båtar, såväl i kommersiell trafik som i nöjesfart.Publikationens första sjutton upplagor utgavs av Sjöfartsverket innan Jure förlag övertog utgivningen 2010. Denna, den tjugoförsta upplagan, är uppdaterad t.o.m. 15 februari 2019.Kommentarerna har skrivits av professor Hugo Tiberg och advokat Mattias Widlund.Innehåll 1. Inledning 2. De internationella sjövägsreglerna 3. Nationella tillägg till och undantag från de internationella sjövägsreglerna 4. Lokala sjötrafikföreskrifter 5. Prejning och visitering 6. Örlogsfartyg och militära förhållanden som påverkar sjötrafiken 7. Utdrag ur Ufs A 8. Utmärkning 9. Sjövägmärken 10. Utmärkning och märkning av fiskeredskap 11. Beteckningar i svenska sjökort 12. Rapporteringsplikt vid faror för sjötrafiken 13. Nödsignaler 14. Internationella signalflaggor 15. Enställiga signaler 16. Morsetecken 17. Bokstaveringstabeller

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,21 MB

FILNAMN: Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 - Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund.pdf

ISBN: 9789172237438

UTGIVNINGSDATUM: 2019-02-25

Vill du läsa Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 - Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 - Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Sjöfartsskydd & ISPS-koden - Peter Thomson, Mattias ...

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 - Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund häftad, 2019, Svenska, ISBN 9789172237438

Sjöfartsskydd & ISPS-koden - Peter Thomson, Mattias ...

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 - Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/30/2019 1:53:40 AM

Halvt kilo rött : Teckningar och dikter från Grekland 2015-2016
Eldirs tre döttrar
Bara för dig
Rysslands historia
Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer. Ds 2017:49
ABC om ABK 09
Kistbyggarna
Sexklubben i Mount Pleasant - Feministisk erotik
Om folkens välstånd
Jag är Muazzam : en svensk från Bangladesh
The girl with the lower back tattoo : saker du inte vet om mig
Försök att läsa Nietzsche
Än sjunger hon inga sånger
141 Östhammar Vägkartan : 1:100000
Den blå rullgardinen
Lilla Bibelguiden
Lanfeust från Troy - Petaurernas kyrkogård
Nina Parker: 4 noveller - Säsong 1, del 1-4
Liber Amicorum Jan Rosén
Magic City - The Art of the Street: Stockholm Edition