Självkännedomskorten - för en hälsofrämjande arbetsplats PDF

Skopia.it Självkännedomskorten - för en hälsofrämjande arbetsplats Image
BESKRIVNING
Så använder du SjälvkännedomskortenHär följer våra bästa tips för hur du kan arbeta med Självkännedomskorten för olika typer av samtal så att de främjar hälsan på arbetsplatsen eller i privata sammanhang.Mötesstartare Sprid ut korten med orden synliga och låt var och en välja ett kort som känns attraktivt för de egna insatsen eller för mötet i stort, exempelvis Nytänkande, Lyhörd, Målinriktad, Gladlynt. Redovisa, inför hela gruppen eller i smågrupper, vad du spontant tänker på för din egen insats och (eller) för mötet: "Jag vill fokusera på att tänka nya tankar som jag inte tänkt tidigare, eftersom det skulle ge mig och oss ... och kunna leda till ... Det ska jag göra genom att ..."Feedback Gruppövning i två steg: 1) Sprid ut korten med orden synliga och välj fem kort var, som ni själva väljer, för att de stämmer in på er (fokus på styrkor). Presentera ett kort i taget, och hur detta beteende märks i din vardag, och gå laget runt. Lyssna aktivt till varandras berättelser. 2) Låt nu var och en ge feedback till samtliga, genom att välja vilket av de fem valda korten som de tycker är mest tongivande (styrkor) hos den andre. "Av dina fem kort som du själv har valt har jag plockat upp "Lyhörd", för att jag upplever att du är bra på att lyssna och även komma ihåg vad man har berättat. Exempelvis när jag berättade för dig om...". Gå laget runt med feedbacken.Beteendestilar; vem är du och vem är jag? Självkännedomskorten bygger på INSIKTs-modellens beskrivning av beteendestilar. * Röd (Säker) * Blå (Logisk) * Gul (Talför) * Grön (Inkännande) Gruppövning i två steg: 1) Sprid ut korten med orden synliga och välj fem kort var, som ni själva väljer, för att de stämmer in på er (fokus på styrkor). Presentera ett kort i taget, och hur detta beteende märks i din vardag, och gå laget runt. Lyssna aktivt till varandras berättelser. 2) Ta upp instruktionen i boxen och låt alla ta del av vad som kännetecknar de olika beteendestilarna, utifrån hur en person med denna beteendestil brukar bete sig respektive brukar uppskatta och tycka om. Vänd på era kort och se vilken av färgerna som sticker ut med en triangel på kortet. Hur många röda, blå, gröna respektive gula kort har du valt för egen del? Hur stämmer detta med din egen bild av dig själv? Samtala i gruppen."Svåra" samtal Med hjälp av Självkännedomskorten kan du som chef, och den du har framför dig, ha samtidigt fokus på de utlagda korten (totalt 100 stycken). Ni blir två betraktare, och två aktörer, som lättare kan prata om "saken som den är" med hjälp av korten, som är utanför er. Ni sätter ord på beteenden och händelser, och använder korten som en avlastande "part i rummet". Välj kort och samtala. Är det ett "svårt samtal" är det extra viktigt att ge motparten chans till eget handlingsutrymme i samtalet, och att inte pressa så hårt att personen "fryser" och stänger ner om sig. Korten gör det enklare att tänka, formulera sig, se samband och sätta konkreta mål.För välfungerande projekt- och arbetsgrupper Vilka personer ska ingå i gruppen? Använd med fördel Självkännedomskorten för att sätta samman arbets- och projektgrupper, eller komplettera befintliga grupper, så att samtliga beteendestilar blir representerade, med tyngdpunkt på de beteendestilar som bäst behövs för att genomföra uppdraget. Behövs fler personer med röda, blå, gröna eller gula beteendestilar? Läs i instruktionen, som följer med i boxen, om vad som kännetecknar de olika beteendestilarna, utifrån hur en person med denna beteendestil brukar bete sig respektive vad hen brukar uppskatta och tycka om. Med detta verktyg är det enklare att se klart på vilka behov som finns.Läs mer på Ledarlyftet.se

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,14 MB

FILNAMN: Självkännedomskorten - för en hälsofrämjande arbetsplats.pdf

ISBN: 9789163763694

UTGIVNINGSDATUM: 2017-04-01

Vill du läsa Självkännedomskorten - för en hälsofrämjande arbetsplats pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Karina Lindgren,Ann Westermark. Att läsa Självkännedomskorten - för en hälsofrämjande arbetsplats online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ladda ner Självkännedomskorten för en hälsofrämjande ...

Så använder du SjälvkännedomskortenHär följer våra bästa tips för hur du kan arbeta med Självkännedomskorten för olika typer av samtal så att de främjar hälsan på arbetsplatsen eller i privata sammanhang. MötesstartareSprid ut korten med orden synliga och låt var och en välja ett kort som känns attraktivt för de egna i

Hälsofrämjande arbetsplats - ledarlyftet.se - Posts | Facebook

Hälsofrämjande ledarskap - inspirerande verktyg för chefer Hälsofrämjande ledarskap ... Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. Att förebygga och att främja kan överlappa varandra, men det finns samtidigt skillnader.

Polismördaren
Expresskurs spanska
Kärlekens trollspö
Sjöjungfrun
Zelda 6. Allt är normalt
Mer än ögat kan se
Den sista divan - boken om Anita Ekberg
Den stora filmen om Attila
Trasdocka
Kuppen mot Norges Bank
En döds memoarer
Fortfarande Alice
Dalarna 2015 - Berättelser
I kundens skor : att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv
Övningar i Grundläggande statistisk analys