Riskbedömning av partnervåld PDF

Skopia.it Riskbedömning av partnervåld Image
BESKRIVNING
Många myndigheter möter våldsutsatta eller våldsutövare och kunde - om de klarade av att identifiera våldet och dess omfattning - vidta åtgärder för att skydda våldsoffren. I denna rapport redogörs för nordiska myndigheters användning och erfarenheter av strukturerade instrument för att bedöma risken för förekomst av våld i partnerrelationer. Riskbedömningsarbetet handlar om att kartlägga risken för våld, uppskatta hur allvarlig den är och vilka följder det eventuella våldet kan få. Utgående från denna bedömning vidtas nödvändiga åtgärder för att minimera risken för att våld brukas. I kartläggningen framgår att myndigheterna använder riskbedömningsinstrumenten i varierande grad men där de används är erfarenheterna gen erellt sett goda. Arbetet förutsätter att det är grundligt förankrat i verksamheten. Effektivt riskbedömningsarbete betyder förbättrat skydd för våldsutsatta.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,68 MB

FILNAMN: Riskbedömning av partnervåld.pdf

ISBN: 9789289327541

UTGIVNINGSDATUM: 2014-05-15

Riskbedömning av partnervåld är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Barbro Nordling. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Riskbedömning av partnervåld online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Riskbedömning av partnervåld : Erfarenheter och utmaningar ...

Strukturerad riskbedömning. riskbed mning. vid partnervåld. partnerv ld. Henrik Belfrage. 2008

PDF Strukturerad riskbedömning vid partnervåld

Riskfaktorer för partnervåld hos gärningsmannen Här bedöms personens historia av partnervåld Aktuell situation Bak-grund 1. Våld Fysiskt våld, eller försök till fysiskt våld, inkluderande sexuellt våld, med medicinsk behandling eller kontroll som följd, eller som borde medföra sådan behandling eller kontroll, och/eller användande av

Av det känsligare slaget : män och våld mot kvinnor
91:an Presentbok 3. Vem är vem?
Arbetsmiljöansvar :
91:an Presentbok 8. Skånska kriget
Duktighetsfällan : en överlevnadshandbok för prestationsprinsessor
Tidskriftsengelska : engelsk-svensk ordbok på engelska och amerikanska tidskrifter
De hemlösa katterna i Homs
Boken om CoClass : informationshantering för byggd miljö
Goda Grunder svensk-rysk ordlista
Greetings from Sweden
Diderot : tänkandets lycka
Molnen över Metapontion
Ulf gråter
Vistas 3 Lärar-cd
TRAPPSTEG - Dikter
Nyttan med folklig bildning
En bygd i förändring