Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet. SOU 2015:73 : Betänkande av 2014 års utlänningsdatautredning PDF

Skopia.it Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet. SOU 2015:73 : Betänkande av 2014 års utlänningsdatautredning Image
BESKRIVNING
Föreslår en helt ny lagreglering när det gäller behandlingen av per sonuppgifter på utlännings- och medborgarskapsområdet. Den nya regleringen är föranledd av regeringsformens krav på att åtgärder som utgör betydande intrång i den personliga integriteten i princip bara får vidtas om de har lagstöd. Den nya teknikneutrala regleringen ska tillämpas av Migrationsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och utlandsmyndigheterna.Det finns ett behov av ett effektivare informationsutbyte mellan myndigheter för att förhindra missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Utredningen föreslår därför att Migrationsverket ska kunna medges direktåtkomst till vissa relevanta uppgifter i följande databaser:Skatteverkets beskattningsdatabas, Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas samt Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens socialförsäkringsdatabas. I dag är tillgången till dessa uppgifter delvis begränsad av sekretess och överförandet mellan myndigheterna är omständligt. De uppgifter Migrationsverket får medges direktåtkomst till ska användas vid handläggning av ärenden rörande uppehållstillstånd för arbete och för arbetstillstånd. En sådan direktåtkomst kommer enligt utredningens bedömning att innebära en effektivare handläggning av ärendena och motverka missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. De samhällsintressen som gynnas av en sådan direktåtkomst väger enligt utred ningen tyngre än de integritetsrisker som talar emot.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,45 MB

FILNAMN: Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet. SOU 2015:73 : Betänkande av 2014 års utlänningsdatautredning.pdf

ISBN: 9789138243367

UTGIVNINGSDATUM: 2015-08-04

Vill du läsa Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet. SOU 2015:73 : Betänkande av 2014 års utlänningsdatautredning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Justitiedepartementet. Att läsa Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet. SOU 2015:73 : Betänkande av 2014 års utlänningsdatautredning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Personuppgiftsbehandling på utlännings- och ...

Översyn av lagen om skiljedomsförfarande. SOU 2015:37 : Betänkande från Skiljedomsförfarandeutredningen - Häftad. Finns i lager, 313 kr

Personuppgiftsbehandling på utlännings- och ...

Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet. SOU 2015:73 : Betänkande av 2014 års ... Genom förslagen etableras en gemensam bild av behovet av tillskott av bostäder på nationell, regional och lokal nivå.För att öka medvetenheten om behovet av bostäder och samsynen inom staten föreslår utredningen ...

Slutsålt : konsten att hjälpa kunder att köpa
Den magiska falken 2: Den fastkedjade falken
Bli din egen fondförvaltare
Byggkeramik : konst att förnya
Företagsekonomi - i praktik och princip
Jag återvänder aldrig
Från min sida skranket
SEK Handbok 439 - Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar
Burfågeln som längtade ut
Gl Dande Kol Och Andra Noveller
Boken - Platsens gårdag nu Del III
Service och bemötande i arbetslivet, Lärobok
Information och layout
Punkpoet med svensk brytning