Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning PDF

Skopia.it Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning Image
BESKRIVNING
Det här är en lärobok i de naturvetenskapliga och naturorienterande skolämnenas didaktik. Här finns vägledning för blivande och verksamma lärare i valet av innehåll och utformning av undervisningen, liksom en översikt av den senaste forskningen. Boken kan sägas ha en pragmatisk hållning, där undervisning inte bara är att betrakta som direkt tillämpning av en teori. En återkommande kritik mot lärarutbildningen är att teori och praktik är vitt åtskilda. I den här boken speglas teori och praktik hela tiden i varandra. Praktiken representeras genom en mängd exempel där lärare berättar om hur de har arbetat för att förverkliga olika delar av det innehåll som hör hemma i de naturvetenskapliga och naturorienterande ämnena. Läs mer Denna andra upplaga av boken är reviderad med anledning av den nya läroplanen (Lgr 11) och övriga reformer som genomförts på skolans område. Litteraturlistan och referenserna har också kompletterats för ökad aktualitet. Om författarna Per-Olof Wickman är professor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning om lärande i naturvetenskapliga ämnen är internationellt uppmärksammad. Blev ordförande i Skolforskningsnämnden 2015. Hans Persson är universitetslektor, läromedelsförfattare och flitigt anlitad föreläsare både i Sverige och utomlands. 2004 tilldelades han Kunskapspriset för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning".

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,94 MB

FILNAMN: Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning.pdf

ISBN: 9789147122042

UTGIVNINGSDATUM: 2015-09-10

Vill du läsa Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Per-Olof Wickman,Hans Persson. Att läsa Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

DOCX Karaktärsdrag för naturvetenskaplig kunskap

Wickman, Per-Olof & Persson, Hans (2008) Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - en ämnesdidaktisk vägledning. Liber (s 169-220) (ca. 50 s). Artiklar, webbsidor och stencilerat material (ca 100 s)

Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan ...

Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan En ämnesdidaktisk vägledning. Per-Olof Wickman, Hans Persson Liber 2015, 288 sidor. Vägar till naturvetenskapens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Gustav Helldén m.fl. Liber 2015, 260 s. Barn och naturvetenskap Upptäcka, utforska, lära i förskola och skola

Om Sibirisk uppfostran av Nicolai Lilin
Djur och natur i fornnordisk mytologi
Damoffer
En bruksort i förvandling : folkrörelser och företagsamhet i 2010-talets Forshaga
Herre signe du och råde
Kedjan
Natt över Oslo
Spela för mig
Konsten att få andra att prestera. Praktisk handbok i coachande ledarskap
Alla mina hem
Dött vatten
I morgon åker vi hem och andra noveller
Arabiska visdomsord
Julens Blommor