Projektering av VVS-installationer PDF

Skopia.it Projektering av VVS-installationer Image
BESKRIVNING
VVS-installationernas viktigaste uppgift är att skapa ett gott inneklimat i byggnader vilket sker med systemen för värme, ventilation och komfortkyla. För vår bekvämlighet behövs dessutom tapp- och spillvattensystem. Att få alla VVS-system att fungera väl och energieffektivt i samverkan med hus och brukare är en komplex uppgift, som kräver att VVS-projektören har en helhetssyn. Byggprocessen kan delas in i tre skeden; projektering, byggande och förvaltning. Fokus i denna bok ligger på projektering av VVS-installationerna och ger grundläggande kunskap om hur installationssystem väljs, utformas och dimensioneras utifrån brukarnas krav på inneklimat. För god funktion krävs dessutom samarbete med VVS-entreprenörerna redan under projekteringen. Boken är i huvudsak skriven för studenter på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Den kan också läsas av yrkesverksamma som vill förstå bakgrunden till VVS-projektörens val av system, beslut om storlek och placering av rör, kanaler, ventilationsanordningar i rummet, värmare etc. Boken ersätter tidigare titel Installationsteknik AK för V

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,94 MB

FILNAMN: Projektering av VVS-installationer.pdf

ISBN: 9789144055619

UTGIVNINGSDATUM: 2010-09-13

Vill du läsa Projektering av VVS-installationer pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Catarina Warfvinge,Mats Dahlblom. Att läsa Projektering av VVS-installationer online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF VVS-projekteringsförslag på LSS-bostad

Pris: 212 kr. häftad, 2016. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken Projektering av VVS-installationer - Övningsbok av Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom (ISBN 9789144115160) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

Hem - Notos Consult AB

Projektering Innan ett arbete måste man ta reda på vad som behöver göras och beräkna utfallet av detta. Detta görs genom olika analyser och modeller och vi arbetar i programmet MagiCad och i 3D för att få bästa resultat.

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. SOU 2018:53 : Slutbetänkande från Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)
Minimikrav på luftväxling
Efter folkrörelsepartiet : förutsättningarna för aktivism i tre svenska partier
Natten
Klappar & Slag: Jag kommer aldrig att glömma, aldrig att förlåta
Svarthättan flyger i ensamheten
Helikopterrånet - inifrån
Allt ditt är mitt : ...och allt mitt är ditt
Som i en mardröm
Att begära en annan ordning. Ledartexter i urval 2017-2020
Himlen kallar
Järnvägsminnen 13 : GETÅ 1918-den stora tågolyckan
Till Brokeback Mountain: erotisk novell
Ekluten
Livet med Lif - 3 - Myten om vår potential