Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning PDF

Skopia.it Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning Image
BESKRIVNING
Denna lärobok, som är skriven av några av landets främsta experter på tobaksavvänjning, ger läsaren uppdaterad evidensbaserad kunskap om metoder, hjälpmedel och stöd vid de tre olika nivåerna av rådgivning om tobak som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Boken är praktiskt inriktad och rådgivningsmetoderna beskrivs utförligt steg för steg med tillämpning på olika arenor i hälso- och sjukvården och kommunen. Läsaren får även en gedigen bakgrund till varför rådgivning om rökning och snus är en viktig del i det tobakspreventiva arbetet, hur många som använder tobak, skador av rökning och snus, kostnader för samhället, vad som händer i kroppen när man slutar med tobak, fysiskt och psykologiskt beroende samt effekten av olika avvänjningsmetoder. Patientfall, avsnitt om uppföljning och utvärdering, utbildning, material samt ett flertal praktiska arbetsblad för vårdgivaren kompletterar denna handbok. Stödja patienter att sluta röka och snusa vänder sig till alla inom vård, omsorg, beroendevård, tandvård, skola, apotek och arbetsliv som vill motivera och stödja människor till tobaksstopp, till studerande på universitet och högskolor inom omvårdnad, medicin och paramedicin samt till verksamhetschefer, folkhälsoplanerare och drogsamordnare i landsting, länsstyrelser och kommuner.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,50 MB

FILNAMN: Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning.pdf

ISBN: 9789144082394

UTGIVNINGSDATUM: 2012-08-09

Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning-boken skrevs 2012-08-09 av författaren Barbro Holm Ivarsson,Agneta Hjalmarson,Margareta Pantzar. Du kan läsa Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Barbro Holm Ivarsson,Agneta Hjalmarson,Margareta Pantzar.
LADDA NER LÄSA ONLINE

agneta hjalmarson | Adlibris

sluta röka och snusa Rådgivning om tobak och avvänjning BARBRO HOLM IVARSSON (RED.) AGNETA HJALMARSON - MARGARETA PANTZAR Hjälpa patienter att sluta röka och snusa - rådgivning om tobak och avvänjning Denna bok ger läsaren uppdaterad vetenskapligt underbyggd kunskap om metoder, hjälpmedel och stöd vid de tre olika

Psykiatri, beroendevård och socialtjänst - Psykologer mot ...

Sluta-Röka-linjen fyller en viktig funktion som alternativ och komplement till rådgivning och behandling i vården, och kan fungera på nivå 2 eller 3 beroende på personens behov. Sluta-Röka-linjen kan inte ersätta tobaksavvänjning på vårdcentral, där man har många patienter som är lågt motiverade att sluta, har många andra problem och behöver mycket stöd.

Smittans tid : en författares vittnesmål från pandemins frontlinje
Blindtunnel
Politik och det engelska språket och Därför skriver jag
Från Pax Romana till Pax Americana : Europa och världsordningen
Träd in i mitt rike : Fem berättelser
Vid nästa berg
Från skilda håll
NextGenerationBusiness Del 7 Jobba PÅ ditt bolag för att skapa mer tid
En sannsaga
Den unge Vilhelm Moberg : en levnadsteckning
Blå koral
En relation i korta ordalag
Ät dig frisk
Kunde jag älska skulle jag älska det här
Pianot I Wien : Dikter
Kvantitativ biologi
Berättelser om Sunne
Konkursförfarandet. Ds 2019:31