Fåmansföretag & beskattning PDF

Skopia.it Fåmansföretag & beskattning Image
BESKRIVNING
Skattereglerna för utdelning och försäljning av fåmansföretag behöver vara utformade efter avvägning mellan upprätthållande av neutralitet i skattesystemet och uppmuntrande av entreprenörskap. Boken ger inte bara en aktuell och heltäckande bild av de s.k. 3:12-reglerna, utan behandlar även allmänna skatteregler av särskild betydelse för s.k. fåmansföretag. Skatteregler påverkar företaget och ägarnas skattesituation vid bl.a. utdelning, försäljning av aktier och olika avtalsförhållanden.3:12-reglerna finns för att förhindra att alltför stora skattefördelar uppnås genom att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster, men innebär sedan 2006 också goda möjligheter till lågbeskattad utdelning. Viktiga och utökade möjligheter att använda schablonregler och lönesummor bidrar till det.Betydelsen av allmänna skatteregler för fåmansföretagen avseende löneförmån och förtäckt utdelning har ökat, och innebörden av detta illustreras och kommenteras med hjälp av praxis. Rättsfall och lagändringar beslutade före 2018 års utgång har beaktats. Alla exempel använder gällande belopp och procentsatser för inkomståret 2019.De genomgående hänvisningarna till lagtext, förarbeten och rättspraxis gör boken användbar för både studerande vid universitet och högskolor samt praktiskt verksamma jurister och revisorer.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,49 MB

FILNAMN: Fåmansföretag & beskattning.pdf

ISBN: 9789176789759

UTGIVNINGSDATUM: 2019-01-24

Fåmansföretag & beskattning-boken skrevs 2019-01-24 av författaren Mats Tjernberg. Du kan läsa Fåmansföretag & beskattning-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Mats Tjernberg.
LADDA NER LÄSA ONLINE

LIBRIS - Fåmansföretag & beskattning

1 exemplar av "Fåmansföretag & beskattning" har lagts till i varukorgen. Till kassan. 279 : ... Skattereglerna för utdelning och försäljning av fåmansföretag behöver vara utformade efter avvägning mellan upprätthållande av neutralitet i skattesystemet och uppmuntrande av entreprenörskap.

Till make och barn | Rättslig vägledning | Skatteverket

Lagförslaget baseras ursprungligen på ett renodlat uppdrag från år 2014 att specifikt se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Ursprungsuppdraget kompletterades emellertid med tilläggsdirektiv som gjorde att utredningen övergick till en översyn av de så kallade 3:12-reglerna i vid bemärkelse.

Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi
Den empatiska människan
En liten bok om konsten att städa: skapa ordning i ditt liv och ditt hem
Den andalusiske vännen
Titta inte bakåt!
Vådan av att vara Skrake
Maktspelet
Cupcakes box - bok & 6 cupcakeformar
Nicolin - En svensk historia
Rysk bildordbok svenska/ryska
S/Y Glädjen
Bortom det sagda
Hagbard och Signe - ett kärleksdrama baserat på en folksaga från vikingatiden
Spökskrivaren
Akut kranskärlssjukdom
Tid för snabb flexibel inlärning : slutbetänkande SOU 2011:19
En storspelare på fall