Carin Ellberg: Mother of Pearl PDF

Skopia.it Carin Ellberg: Mother of Pearl Image
BESKRIVNING
"Efter en tid gav sig några verb till känna, inneboende rörelser i Carin Ellbergs konst, formulerade på hennes dialekt: Rinnande Hängande Vacklande Växande. Ofta artikuleras de i serier och variationer. Där råder en viss melankolisk svalka med underströmmar av lakonisk absurdism. Tillsammans bildar detta en högst personlig bergart men den låter oss ändå, som geologernas borrkärnor, avläsa mer generella sammanhang." Så inleder Peter Cornell sin stämningsfulla text om den nyckfulla svenska konstnärinnan Carin Ellberg. I ett mångårigt arbete har hon gått igenom sitt arkiv och plockat fram bilder från hela bredden av sin karriär som nu återges i denna otroligt vackra och lite udda artist's book med över 200 bildsidor, kärleksfullt formgiven av Sandra Praun och Oscar Guermouche och med en intervju av Maria Lind. Boken är tvåspråkig svenska och engelska."After a while, some verbs made themselves known, intrinsic movements in Carin Ellberg s artworks, formulated in her dialect: Flowing Hanging Wavering Growing. They are often articulated in series and variations. A certain melancholy coolness prevails there, with undercurrents of laconic absurdism. Together this forms a highly personal rock matrix but it still allows us to read more general contexts, like the core samples of geologists." This is the beginning of Peter Cornell's evocative text about the Swedish artist Carin Ellberg. The beautiful and whimsical artist's book is the fruit of many years of labour with her archive from which the artist has chosen images that represent the breadth and depth of her oeuvre in over 200 colour illustrations. Lovingly designed by Sandra Praun and Oscar Guermouche, the book also comprises an interview by Maria Lind. Texts are in both Swedish and English.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,94 MB

FILNAMN: Carin Ellberg: Mother of Pearl.pdf

ISBN: 9789188031600

UTGIVNINGSDATUM: 2018-07-11

Vill du läsa Carin Ellberg: Mother of Pearl pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Peter Cornell,Maria Lind. Att läsa Carin Ellberg: Mother of Pearl online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Personal - Regionmuseet Kristianstad

www.omkonst.com: Rörelsen runt det privata och det allomfattande Carin Ellberg, "Mother of Pearl and followers", Kristianstad konsthall, 11/6 - 18/9 2016

Carin Ellberg: Mother of Pearl - Biblioteken i Vänersborg

CARIN ELLBERG Born 1959 in Stockholm, Sweden. Lives and works in Stockholm, Sweden. www.carinellberg.se Education 1984-89 Royal Academy of Art, Stockholm, Sweden. 1981-83 Gerlesborgsskolan, Stockholm, Sweden. 1980-81 Grundskolan för konstnärlig utbildning, Stockholm, Sweden. Solo Exhibitions 2016 Mother of Pearl and followers, Kristianstads ...

Synnerligen grova narkotikabrott : betänkande från Narkotikastraffutredningen. SOU 2014:43
Omgiven av psykopater : så undviker du att bli utnyttjad av andra
Barnens Stora Pocket Bibel
En juridisk maktkonflikt? : historiemedvetet perspektiv på nämndemän
Notvarp i Nämdö
Vetenskap och Tro
Politiskt tänkande : en introduktion
Beställd konst : Fastighetsägarnas vård och underhåll av byggnadsanknuten konst
De sju systrarna : Maias bok
Mina memoarer del 3
En gemensam andlig global dyrkan av det största Väsen som finns, Gud!
Koll på tiden? : tips för skola, fritid, vänner, sömn