Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter PDF

Skopia.it Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter Image
BESKRIVNING
I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell kompetens präglad av ett ansvarsfullt förhållningssätt. Samtidigt har religion blivit ett alltmer laddat ämne i samhällsdebatten. Hur ska lärare i religionskunskap ta sig an utmaningarna i det mångkulturella klassrummet? Boken närmar sig ämnet interkulturell religionsdidaktik ur en mängd synvinklar. Livfulla skildringar från mångkulturella klassrum varvas med mer teoretiskt resonerande kapitel som redogör för aktuell nordisk och europeisk forskning kring religionsundervisning präglad av mångfald. Faktorer som underlättar dialog och genuina möten i klassrummet presenteras utifrån konkreta exempel men ges också fördjupande analyser i flera kapitel. I boken tas även olika hinder upp, allt från otjänlig och missriktad begreppsbildning till förenklade synsätt, som står i vägen för realiserandet av de mångkulturella målen. Boken är den första i sitt slag i Sverige och vänder sig till blivande och redan verksamma lärare i religionskunskap.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,85 MB

FILNAMN: Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter.pdf

ISBN: 9789144120720

UTGIVNINGSDATUM: 2018-08-01

Vill du läsa Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Olof Franck,Peder Thalén. Att läsa Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter

Läs mer i den kommande antologin: Interkulturell religionsdidaktik - utmaningar och möjligheter. (Studentlitteratur). Ibland kan hon förutse när det finns risk för "debattboxning", ibland inte. Ändå är det i de laddade frågorna som den stora tillgången finns.

Ny bok: Interkulturell Religionsdidaktik: Utmaningar och ...

Interkulturell religionsdidaktik Utmaningar och möjligheter I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell kompetens präglad av ett ansvarsfullt förhållningssätt.

Glömda mord och andra försvunna brott
5-2 dieten
Doppler
Härskarteknik : den fula vägen till makt
Samlade Skrifter I:2,2 Dikter 1785-1829 Kommentar
Stjärnor och svarta hål
Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur
Den Småländska världshistorien
Förskolan - barns första skola
Åter från graven
Babytecken
Vildmarksvandring i Sarek
Den riskfyllda gemenskapen : att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg
Ordvitsar 2.0
Julens bästa sånger för gitarr (med cd och på Spotify)
Blindgång
Sveriges vildväxande träd och buskar
Parallella processer - En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål