Bildundervisning och lärande genom bilder PDF

Skopia.it Bildundervisning och lärande genom bilder Image
BESKRIVNING
Den här boken handlar om bildpedagogik och hur man kan lära genom bilder. Begreppet bildpedagogik brukar knytas till bildämnet och bildundervisningen - det utrymme i skolan där eleverna främst får arbeta med bilder. Men i vissa avsnitt i boken sträcker sig begreppet vidare än så, och handlar då om hur bilder kan vara ett redskap för lärande i de flesta av skolans ämnen eller i stort sett i all undervisning. Läs mer I boken ges bland annat exempel på hur man kan arbeta ämnesintegrerat med bild och andra ämnen - som en väg till kunskap och lärande. Här beskrivs hur bilder kan användas som specialpedagogiskt redskap, hur man kan använda bild för att lära nyanlända svenska språket samt hur bildämnet kan stärka det talade och skrivna språket bland elever med annat modersmål än svenska. Dessutom belyses olika aspekter av bildämnet och bildundervisningen: ämnets tradition och potential, digitaliseringen av ämnet, ämnesdidaktiska frågor och bedömning och betygsättning. Det avslutande kapitlet handlar om hur barns bilder kan fungera som en visuell kunskapskälla i samtal om och utvärderingar av skolan samt som kulturhistoriskt källmaterial i forskning. Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare på grundskolans olika stadier. Om författarna Gunnar Åsén (red) är professor emeritus i didaktik vid Stockholms universitet och gästprofessor på Konstfack. Övriga medverkande författare är: Pia Bohlin, Barbro Johansson, Linda Leib, Ulla Lind, Anders Marner, Stina Myringer Karlsson, Ann-Charlotte Säfbom, Lennart Åkman, Lisa Öhman och Hans Örtegren.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,73 MB

FILNAMN: Bildundervisning och lärande genom bilder.pdf

ISBN: 9789147122271

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-21

Bildundervisning och lärande genom bilder är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gunnar Åsén. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Bildundervisning och lärande genom bilder online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Bild och lärande: Bild i skola och samhälle - Utbildning ...

Bildundervisning och lärande genom bilder. Stockholm: Liber. (200 s.) Kortare texter kan tillkomma. Kursvärdering. Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet.

Bild och lärande: Ungdomar och visualitet - Utbildning ...

Åsén, Gunnar (2017) Bildundervisning och lärande genom bilder. Liber (200s) Kursvärdering. Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.

Astrid Lindgrens landskap : hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas
Gör inte skillnad på människor
Hus mot himlen - Hållbar hybris?
För kärlekens skull
Flätgärdesgårdar : praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv
Väninna sökes
Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rätt och associationsrätt : 2019/20
Låt fler forma framtiden! : Forskarantologi : bilaga till betänkande. SOU 2015:96
5G : vår strålande framtid eller undergång?
Oväntad hjälp
Lönen, makten och värdigheten : Fem nedslag i industriarbetarnas historia
För dig den enda
Danish dynamite
Kriminalprevention i dag och i morgon
Kommunchefer blir till
Målarens musa
Livet kan vara skit eller provocerande enkelt - En antologi om hopp.
Mahabharata D. 2, Det stora kriget
Resor med Björn Lénberg
Översättaren som skådespelare : essäer