Infektionsmedicin - Kliniska situationer PDF

Skopia.it Infektionsmedicin - Kliniska situationer Image
BESKRIVNING
Infektionsmedicin är en lärobok som täcker de flesta viktiga infektionstillstånd som vi möter i svensk sjukvård. Bokens pedagogiska upplägg skiljer sig från traditionella medicinska läroböcker. Varje kapitel inleds med en beskrivning av en autentisk klinisk situation som blivande läkare kan möta på en vårdcentral eller akutmottagning. Det är i mötet med en patient som läkare måste ha beredskap att reflektera kring och tänka över möjliga differentialdiagnostiska val. De 18 medverkande författarna presenterar egna upplevda situationer som speglar den kliniska vardagen. Därefter förs ett resonemang kring diagnostik och behandling, men även kring profylax, epidemiologi, smittskyddsaspekter samt patogenes och behov av framtida forskning. Efter att den mest troliga diagnosen i kapitlet presenterats, redovisas en eller flera relevanta differentialdiagnoser med samma upplägg, ofta exemplifierade med nya kliniska situationer. De autentiska situationerna främjar studenternas lärande och utmanar den egna förståelsen samt det differentialdiagnostiska tänkandet, genom möjligheten att finna egna frågeställningar till det aktuella tillståndet. I mer traditionell undervisning förmedlas de färdiga svaren utan att frågorna är kända för studenten. För att ytterligare främja studentens inlärning är texten kompletterad med färgbilder och röntgenbilder på olika infektionstillstånd. Infektionsmedicin främjar fördjupande och reflekterande diskussioner om den kliniska praktiken. En bok som författarna i sina roller som lärare hittills saknat i undervisningen av läkarstudenter och praktiserande läkare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,67 MB

FILNAMN: Infektionsmedicin - Kliniska situationer.pdf

ISBN: 9789144125602

UTGIVNINGSDATUM: 2019-06-30

Infektionsmedicin - Kliniska situationer är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Bertil Christensson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Infektionsmedicin - Kliniska situationer online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Infektionsmedicin : kliniska situationer

kliniska situationer av Bertil Christensson ( Bok ) 2019, Svenska, För vuxna Ämne: Communicable Diseases, Infektionssjukdomar, Smittsamma sjukdomar,

Infektionsmedicin : kliniska situationer

Disposition, layout og vejledning i udformning af kliniske guidelines i infektionsmedicin. PDF, 119 KB, uploadet 16.06.2013 . 11. Hepatitis A (2013) ... træffe beslutning om retningslinjer for passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke infektionshygiejniske situationer.

Ondska
Lasse Kühler - en dansares grundsteg och snedsteg
Förbjudet att visa ohämmade känslor i pensionatets entré
Från snack till verkstad - Antirasism i praktiken
Stanna alla klockor : om att förlora någon, ta farväl, sakna, hoppas och undra hur livet ska fortsätta utan
Nybörjarsvenska facit
Träsmak : En bok om svenska pinnstolar
Maffia - Hallick
Mörkrets herre
Sonen
Mötesvis
Scenljus : Porträtt Av Sex Stockholmsteatrar
Kommissarien och tystnaden
Doktor Jacks minnen
Brödupproret 1917
Dammråttan
Debet och Kredit
Samtida betraktelser 2015