Elsäkerhet : en ledningsfråga. SOU 2014:89 : Betänkande från Elbehörighetsutredningen PDF

Skopia.it Elsäkerhet : en ledningsfråga. SOU 2014:89 : Betänkande från Elbehörighetsutredningen Image
BESKRIVNING
Elinstallationsarbete får endast utföras av behörig elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av elinstallatören. Utredningens uppdrag har varit att föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en elektrisk installation samt bedöma om mer än en kompetensnivå behövs för olika typer av utförande av elektriska installationer, som exempelvis vid elinstallationsarbete på anläggningar med viss spänningsnivå. I uppdraget har också ingått att föreslå en avgränsning mot elinstallationsarbete på fartyg, luftfartyg, fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift, övriga fordon och anordningar liksom att utreda möjligheten för tillsynsmyndigheten att i särskilda fall få möjlighet att bedriva tillsyn i bostäder. Att se över behovet av sanktionsmöjligheter för att komma åt felaktigt eller obehörigt utförande av en elektrisk installation har också ingått i uppdraget liksom att föreslå de övergångsbestämmelser som bedöms nödvändiga. Utredningen har även undersökt om det är lämpligt att införa en ny elsäkerhetslag.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,87 MB

FILNAMN: Elsäkerhet : en ledningsfråga. SOU 2014:89 : Betänkande från Elbehörighetsutredningen.pdf

ISBN: 9789138242100

UTGIVNINGSDATUM: 2015-01-29

Vill du läsa Elsäkerhet : en ledningsfråga. SOU 2014:89 : Betänkande från Elbehörighetsutredningen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Elsäkerhet : en ledningsfråga. SOU 2014:89 : Betänkande från Elbehörighetsutredningen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

SOU 2014:89 Elsäkerhet - en ledningsfråga | Sören Öman

SOU 2014:89 Elsäkerhet - en ledningsfråga. Läs och ladda ner den offentliga utredningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Elsäkerhet i företaget art 6013142 - Grafström Joakim ...

Elsäkerhet Prop. 2015/16:163 ... Bilaga 1 Sammanfattning av betänkandet Elsäkerhet - en ledningsfråga (SOU 2014:89) ... 3. att koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till. 5 § I denna lag avses med

Veckan
Gotska Sandön
Brott, kärlek, främmande världar - Texter om populärlitteratur
Vårt nya land
Livet är kort Rytkönen lång
Per Meurling : en intellektuell vildhjärna
Hitta din känslostyrka
Great by Choice - Hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur
Att underhålla bostadsdrömmen
Starta om ditt hjärta : 21 uppmuntrande andakter som hjälper dig att älska som om du aldrig blivit sårad
Gutenberggalaxens nova : en essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution
Teleinstallation Installationshandbok
Röd hungersnöd : Stalins krig mot Ukraina
O.J. Simpson både friades och fälldes för dubbelmord
Barns språkliga dagar